Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji TERAZ w programie Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z datami i godzinami, skorzystaj z linków dostępnych w sekcji Zobacz też.

Opis

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny. Jeśli przed wprowadzeniem formuły był używany format komórek Ogólne, program Excel zmieni format komórek na format daty i godziny określony w ustawieniach regionalnych. Format daty i godziny dla komórki można zmienić za pomocą poleceń z grupy Liczba karty Narzędzia główne na Wstążce.

Funkcja TERAZ jest przydatna, gdy zachodzi konieczność wyświetlenia bieżącej daty i godziny w arkuszu lub obliczenia wartości na podstawie bieżącej daty i godziny oraz aktualizowania tej wartości przy każdym otwieraniu arkusza.

Uwaga: Jeśli funkcja TERAZ nie aktualizuje w oczekiwany sposób wartości komórek, może być konieczna zmiana ustawień określających, kiedy ma miejsce przeliczanie skoroszytu lub arkusza. Te ustawienia dla aplikacji komputerowej programu Excel można zmienić w Panelu sterowania.

Składnia

TERAZ()

W składni funkcji TERAZ nie występują argumenty.

Spostrzeżenia

  • Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 447 dni po 1 stycznia 1900 roku.

  • Liczby po prawej stronie przecinka dziesiętnego przedstawiają godzinę, liczby po lewej stronie przedstawiają datę. Na przykład liczba kolejna 0,5 reprezentuje godzinę 12:00 w południe.

  • Wartość funkcji TERAZ zmienia się tylko wtedy, kiedy arkusz jest obliczany lub gdy jest wykonywane makro zawierające tę funkcję. Wartość ta nie jest aktualizowana w sposób ciągły.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=TERAZ()

Zwraca bieżącą datę i godzinę.

06.11.11 19:03:00

=TERAZ()-0,5

Zwraca datę i godzinę sprzed 12 godzin (-0,5 dnia).

06.11.11 07:03:00

=TERAZ()+7

Zwraca datę i godzinę za 7 dni.

13.11.11 19:03:00

=TERAZ()-2,25

Zwraca datę i godzinę sprzed 2 dni i 6 godzin (-2,25 dnia).

04.11.11 13:03:00

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×