Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji TEST.T w programie Microsoft Excel.

Zwraca prawdopodobieństwo skojarzone z testem t-Studenta. Funkcję TEST.T należy stosować do określenia, czy istnieje prawdopodobieństwo tego, że dwie próbki pochodzą z tych samych podległych populacji, które mają taką samą wartość średnią.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowej funkcji, zobacz T.TEST, funkcja.

Składnia

TEST.T(tablica1;tablica2;strony;typ)

W składni funkcji TEST.T występują następujące argumenty:

  • Tablica1     Argument wymagany. Pierwszy zbiór danych.

  • Tablica2     Argument wymagany. Drugi zbiór danych.

  • Strony     Argument wymagany. Określa liczbę stron rozkładu. Jeśli argument strony = 1, funkcja TEST.T stosuje rozkład jednostronny. Jeśli argument strony = 2, funkcja TEST.T stosuje rozkład dwustronny.

  • Typ     Argument wymagany. Typ testu t, który należy przeprowadzić.

Jeżeli argument typ równa się

Przeprowadzany jest test

1

Sparowany

2

Wariancja równa dla dwóch prób (homoscedastyczna)

3

Wariancja nierówna dla dwóch prób (heteroscedastyczna)

Spostrzeżenia

  • Jeśli tablica1 i tablica2 mają różną liczbę punktów danych, a typ = 1 (sparowane), funkcja TEST.T zwraca wartość błędu #N/D!.

  • Argumenty strony i typ obcinane są do liczb całkowitych.

  • Jeśli argument "tails" lub "type" nie jest liczbą, funkcja TEST.T zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli argument strony ma wartość inną niż 1 lub 2, funkcja TEST.T zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Funkcja TEST.T wykorzystuje dane w tablicach tablica1 i tablica2 i na ich podstawie oblicza nieujemną statystykę t. Jeśli strony=1, funkcja TEST.T zwraca prawdopodobieństwo wyższej wartości statystyki t przy założeniu, że dane w tablicach tablica1 i tablica2 są próbkami z populacji o tej samej średniej. Wynik funkcji TEST.T z argumentem strony=2 jest dwa razy większy niż wynik tej samej funkcji z argumentem strony=1 i odpowiada prawdopodobieństwu wyższej wartości bezwzględnej statystyki t przy tych samych założeniach co do średnich populacji.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane 1

Dane 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=TEST.T(A2:A10;B2:B10;2;1)

Prawdopodobieństwo skojarzone ze sparowanym testem t-Studenta, z rozkładem dwustronnym. Użyto wartości z zakresów A2:A10 i B2:B10.

0,19602

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×