Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji TEST.Z w programie Microsoft Excel.

Zwraca prawdopodobieństwo testu dwustronnego z. Dla pewnej przyjętej w hipotezie średniej z populacji, μ0, funkcja TEST.Z zwraca prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od średniej z obserwacji w zbiorze danych (tablicy), tj. od obserwowanej średniej próbki.

W sekcji Spostrzeżenia poniżej opisano możliwości użycia funkcji TEST.Z w formule do obliczenia prawdopodobieństwa testu dwustronnego.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowej funkcji, zobacz temat Z.TEST, funkcja.

Składnia

TEST.Z(tablica;x;[sigma])

W składni funkcji TEST.Z występują następujące argumenty:

 • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych, w stosunku do którego ma być testowana wartość x.

 • X     Argument wymagany. Testowana wartość.

 • Sigma     Argument opcjonalny. Odchylenie standardowe populacji (znane). W przypadku pomięcia tego argumentu stosowane będzie odchylenie standardowe próbki.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja TEST.Z zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Gdy wartość sigma nie zostanie pominięta, funkcja TEST.Z jest obliczana w następujący sposób:

  Formuła

  Natomiast gdy wartość sigma zostanie pominięta:

  Formuła

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(tablica); s jest odchyleniem standardowym próbki ODCH.STANDARDOWE(tablica); zaś n jest liczbą obserwacji w próbce ILE.LICZB(tablica).

 • Funkcja TEST.Z reprezentuje prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od obserwowanej wartości ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0. Z symetrii rozkładu normalnego wynika, że jeśli ŚREDNIA(tablica) < μ0, funkcja TEST.Z zwróci wartość większą niż 0,5.

 • Poniższej formuły programu Excel można użyć do obliczenia dwustronnego prawdopodobieństwa, że średnia z próbki będzie bardziej odległa od μ0 (w dowolnym kierunku) niż ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0:

  =2 * MIN(TEST.Z(tablica;μ0;sigma), 1 - TEST.Z(tablica;μ0;sigma)).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=TEST.Z(A2:A11;4)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(TEST.Z(A2:A11;4);1 – TEST.Z(A2:A11;4))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,181148)

0,181148

=TEST.Z(A2:A11;6)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(TEST.Z(A2:A11;6);1 – TEST.Z(A2:A11;6))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,273913)

0,273913

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×