Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji TEST.Z w programie Microsoft Excel.

Zwraca prawdopodobieństwo testu dwustronnego z. Dla pewnej przyjętej w hipotezie średniej z populacji, μ0, funkcja TEST.Z zwraca prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od średniej z obserwacji w zbiorze danych (tablicy), tj. od obserwowanej średniej próbki.

W sekcji Spostrzeżenia poniżej opisano możliwości użycia funkcji TEST.Z w formule do obliczenia prawdopodobieństwa testu dwustronnego.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowej funkcji, zobacz temat Z.TEST, funkcja.

Składnia

TEST.Z(tablica;x;[sigma])

W składni funkcji TEST.Z występują następujące argumenty:

 • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych, w stosunku do którego ma być testowana wartość x.

 • X     Argument wymagany. Testowana wartość.

 • Sigma     Argument opcjonalny. Odchylenie standardowe populacji (znane). W przypadku pomięcia tego argumentu stosowane będzie odchylenie standardowe próbki.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja TEST.Z zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Gdy wartość sigma nie zostanie pominięta, funkcja TEST.Z jest obliczana w następujący sposób:

  Formuła

  Natomiast gdy wartość sigma zostanie pominięta:

  formuła

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(tablica); s jest odchyleniem standardowym próbki ODCH.STANDARDOWE(tablica); zaś n jest liczbą obserwacji w próbce ILE.LICZB(tablica).

 • Funkcja TEST.Z reprezentuje prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od obserwowanej wartości ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0. Z symetrii rozkładu normalnego wynika, że jeśli ŚREDNIA(tablica) < μ0, funkcja TEST.Z zwróci wartość większą niż 0,5.

 • Poniższej formuły programu Excel można użyć do obliczenia dwustronnego prawdopodobieństwa, że średnia z próbki będzie bardziej odległa od μ0 (w dowolnym kierunku) niż ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0:

  =2 * MIN(TEST.Z(tablica;μ0;sigma), 1 - TEST.Z(tablica;μ0;sigma)).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=TEST.Z(A2:A11;4)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(TEST.Z(A2:A11;4);1 – TEST.Z(A2:A11;4))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,181148)

0,181148

=TEST.Z(A2:A11;6)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(TEST.Z(A2:A11;6);1 – TEST.Z(A2:A11;6))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,273913)

0,273913

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×