Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Tryb zgodności zapobiega utracie funkcjonalności edycji i ułatwia współpracę z osobami korzystającymi z wcześniejszych wersji programu PowerPoint. Utrata funkcjonalności może wystąpić, gdy tekst i obiekty, takie jak kształty lub grafiki SmartArt, zostaną przekonwertowane na obrazy lub mapy bitowe. Jeśli na przykład do tekstu została dodana animacja, a następnie ten tekst zostanie przekonwertowany na obraz, animacja zostanie utracona.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć tryb zgodności, uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności lub przekonwertować prezentację na nowszą wersję programu PowerPoint, zobacz Używanie trybu zgodności do pracy z różnymi wersjami programu PowerPoint.

Tryb zgodności wymusza zgodność między nowszymi wersjami plików programów PowerPoint i PowerPoint 97–2003 (.ppt), pomijając funkcje w nowszej wersji, które mogłyby dodawać zawartość, taką jak efekt, który jest niezgodny z plikami programu PowerPoint 97–2003. Tryb zgodności zapewnia możliwość otwierania i zapisywania plików programu PowerPoint 97–2003 bez ich konwertowania.

W trybie zgodności można otwierać, edytować i zapisywać prezentacje programu PowerPoint w wersjach 97–2003, ale nie można korzystać ze wszystkich nowych funkcji programu PowerPoint. W najnowszych wersjach programu PowerPoint tryb zgodności jest wyzwalany w przypadku wykonania dowolnej z następujących czynności:

  • Otwórz plik zapisany w formacie programu PowerPoint 97–2003 (.ppt).

  • Konwertowanie formatu pliku programu PowerPoint na format pliku programu PowerPoint 97–2003 przy użyciu polecenia Zapisz jako.

  • Ustawianie zapisywania wszystkich prezentacji w formacie programu PowerPoint 97–2003.

Podczas zapisywania pliku programu PowerPoint (.pptx) jako pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (.ppt) program PowerPoint automatycznie uruchamia narzędzie sprawdzania zgodności w celu zidentyfikowania możliwych problemów ze zgodnością. Narzędzie sprawdzania zgodności wyświetla ostrzeżenie dotyczące wszelkiej zawartości, która może być niezgodna z wcześniejszymi wersjami programu PowerPoint.

Aby dowiedzieć się, jak ręcznie uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, zobacz Używanie trybu zgodności do pracy z różnymi wersjami programu PowerPoint.

Jak sprawdzić, czy jesteś w trybie zgodności

Jeśli jesteś w trybie zgodności:

  • Tryb zgodności jest wyświetlany obok nazwy pliku w pasek tytułu okna programu PowerPoint.

  • Niektóre opcje lub polecenia są niedostępne.

  • Na końcu rozszerzenia nazwy pliku nie jest wyświetlany znak "x".

Składniki prezentacji, których działanie zmienia się w trybie zgodności

Poniżej przedstawiono listę składników prezentacji, które działają inaczej lub nie są dostępne podczas pracy w trybie zgodności.

Składnik programu PowerPoint

Działanie w trybie zgodności

Cienie automatyczne

Delikatne cienie zewnętrzne są konwertowane na ostre cienie, które mogą być edytowane.

Gradientowe kontury kształtów i tekstu

Niedostępne.

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego są konwertowane na formatowanie statyczne. Jeśli następnie ponownie otworzysz plik i użyjesz innego stylu, czcionki nagłówka i tekstu podstawowego nie zostaną automatycznie zmienione.

Poziomy wcięcia

Niektóre poziomy wcięcia są niedostępne.

Wiele kolumn tekstu

Niedostępne.

Kształty w symbole zastępcze

Niedostępne.

Przekreślenie i podwójne przekreślenie tekstu

Niedostępne.

Symbole

Niedostępne.

Efekty tekstu, na przykład cień, odbicie i poświata

Niedostępne.

Motywy

Niektóre motywy powodują przekształcanie kształtów i symboli zastępczych w obrazy.

Szybkie style tekstu WordArt

Niedostępne.

Sprawdzanie zgodności prezentacji z wcześniejszymi wersjami programu PowerPoint

Aby mieć pewność, że w prezentacji nie występują problemy ze zgodnością powodujące zmniejszenie funkcjonalności lub wierności we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, można uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności. Narzędzie sprawdzania zgodności wyszukuje potencjalne problemy ze zgodnością w prezentacji i ułatwia tworzenie raportu w celu ich rozwiązania.

Ważne: Podczas pracy nad prezentacją w trybie zgodności w formacie pliku programu PowerPoint 97–2003 (.ppt) zamiast w nowszym formacie pliku opartym na języku XML (.pptx) narzędzie sprawdzania zgodności jest uruchamiane automatycznie podczas zapisywania prezentacji.

Istnieją dwa różne typy komunikatów narzędzia sprawdzania zgodności:

  • Najczęstszy typ wiadomości informuje o utracie funkcji edycji po otwarciu prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint. Jeśli na przykład zapiszesz prezentację zawierającą grafikę SmartArt w formacie pliku wcześniejszej wersji programu PowerPoint, a następnie otworzysz ten plik w jednej ze starszych wersji programu PowerPoint, ta grafika SmartArt zostanie zamieniona na obraz. Jeśli jednak otworzysz ten plik ponownie w nowszej wersji programu PowerPoint bez wprowadzania żadnych zmian w tym obrazie, edytowanie grafiki SmartArt będzie nadal możliwe. Komunikaty dotyczące takich przypadków zawierają zwrot „we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint”.

  • Drugi typ wiadomości informuje, że na stałe utracisz funkcjonalność. Jeśli na przykład zmodyfikujesz tekst zastępczy w układzie niestandardowym, ten tekst zastępczy zostanie trwale utracony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatów narzędzia sprawdzania zgodności, zobacz Sprawdzanie zgodności w programie PowerPoint.

Aby dowiedzieć się, jak uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, zobacz Używanie trybu zgodności do pracy z różnymi wersjami programu PowerPoint.

Dlaczego opcja lub polecenie są niedostępne?

W większości przypadków, jeśli opcja lub polecenie są niedostępne, oznacza to, że pracujesz w trybie zgodności. Aby mieć pewność, że jesteś w trybie zgodności. Po ustaleniu, że jesteś w trybie zgodności, zapisz prezentację w bieżącym typie pliku (.pptx), a następnie opcja lub polecenie staną się dostępne do użycia.

Zobacz też

Używanie trybu zgodności w celu pracy z różnymi wersjami programu PowerPoint

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×