Uwaga: Diagram pakietu UML nie jest dostępny w Visio 2013 i nowszych wersjach. Aby uzyskać informacje na temat diagramów UML w Visio 2013 i nowszych wersjach, zobacz diagramy UML w programie Visio.

 1. W Visio 2010: w obszarze Kategorie szablonówkliknij pozycję oprogramowanie, a następnie kliknij pozycję Diagram modelu UML, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  W Visio 2007: w menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, którego chcesz użyć jako kontenera dla innych pakietów, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie diagram struktury statycznej.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a Wzornik diagram struktury statycznej UML zostanie umieszczony na samej szczycie. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona "Struktura statyczna" jako znak wodny. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona przedstawiająca diagram.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczny, wskaż polecenie Pokaż w menu UML , a następnie kliknij polecenie Eksplorator modelu .

 3. W widoku drzewa kliknij nazwę ikony diagram struktury statycznej, a następnie kliknij ją ponownie. Wpisz nową nazwę diagramu.

 4. Przeciągnij kształt pakiet z wzornika Struktura statyczna UML na stronę rysunku diagramu pakietu, aby wskazać jeden z pakietów, które zawiera pakiet. Do widoku drzewa zostanie dodany pakiet.

 5. Kliknij dwukrotnie kształt nowy pakiet, aby otworzyć okno dialogowe właściwości pakietu UML . Wpisz nazwę pakietu, na przykład SubPackage1, wpisz i wybierz inne wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę SubPackage1 w widoku drzewa, wskaż polecenie Nowy, a następnie wybierz typ diagramu, który ma być reprezentowany w podpakiecie.

 7. W widoku drzewa kliknij nazwę ikony diagramu struktury statycznej, a następnie ponownie kliknij tę nazwę. Wpisz nową nazwę diagramu, na przykład diagram SubPackage1.

  Ikona przedstawiająca diagram zostanie dodana do widoku drzewa, a zostanie wyświetlony odpowiedni wzornik oraz pusta strona rysunku.

 8. Przeciągnij kształty na stronę rysunku, aby przedstawić elementy, które zawiera pakiet.

 9. W widoku drzewa kliknij dwukrotnie ikonę diagramu pakietu, a następnie powtórz kroki od 3 do 7 do momentu utworzenia wszystkich żądanych podpakietów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×