Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W Word można zautomatyzować często używane zadania, tworząc i uruchamiając makra. Makro to seria poleceń i instrukcji, które grupujesz razem jako jedno polecenie, aby automatycznie wykonać zadanie.

Aby zaoszczędzić czas na często wykonywanych zadaniach, połącz odpowiednie czynności w makro. Najpierw musisz zarejestrować makro. Następnie możesz je uruchomić, klikając przycisk na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając kombinację klawiszy. Zależy to od konfiguracji makra.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Zarejestruj makro.

  Polecenie Zarejestruj makro

 2. Wpisz nazwę makra.

  Pole Nazwa makra

 3. Aby móc korzystać z tego makra we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, dla pola Przechowaj makro w ustaw opcję Wszystkie dokumenty (Normal.dotm).

  Pole służące do wyboru miejsca przechowywania makra

 4. Aby makro było uruchamiane po kliknięciu przycisku, kliknij pozycję Przycisk.

  Kliknij, aby przypisać makro do przycisku

 5. Kliknij nowe makro (o nazwie Normal.NewMacros.<nazwa Twojego makra>) i kliknij pozycję Dodaj.

  Makro i przycisk Dodaj

 6. Kliknij pozycję Modyfikuj.

  Przycisk Modyfikuj w oknie Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

 7. Wybierz obraz przycisku, wpisz odpowiednią nazwę i kliknij dwa razy przycisk OK.

  Opcje przycisku w oknie Modyfikowanie przycisku

 8. Zarejestruj teraz czynności. Kliknij polecenia lub naciśnij klawisze dla każdej czynności w zadaniu. Program Word zarejestruje te kliknięcia i sekwencje klawiszy.

  Uwaga: Aby zaznaczyć tekst podczas rejestrowania makra, użyj klawiatury. W makrach nie są rejestrowane zaznaczenia wskaźnikiem myszy.

 9. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij pozycję Widok > Makra > Zatrzymaj rejestrowanie.

  Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie

Przycisk makra pojawi się na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przycisk makra na pasku narzędzi Szybki dostęp

Aby uruchomić makro, kliknij ten przycisk.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Zarejestruj makro.

  Polecenie Zarejestruj makro

 2. Wpisz nazwę makra.

  Pole Nazwa makra

 3. Aby móc korzystać z tego makra we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, dla pola Przechowaj makro w ustaw opcję Wszystkie dokumenty (Normal.dotm).

  Pole służące do wyboru miejsca przechowywania makra

 4. Aby makro było uruchamiane po naciśnięciu skrótu klawiaturowego, kliknij pozycję Klawiatura.

  Kliknij, aby przypisać makro do skrótu klawiaturowego

 5. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu wpisz kombinację klawiszy.

 6. Sprawdź, czy ta kombinacja nie jest już przypisana do czegoś innego. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, spróbuj użyć innej kombinacji.

 7. Aby móc korzystać z tego skrótu klawiaturowego we wszystkich nowo tworzonych dokumentach, upewnij się, że dla pola Zapisz zmiany w jest ustawiona opcja Normal.dotm.

 8. Kliknij pozycję Przypisz.

 9. Zarejestruj teraz czynności. Kliknij polecenia lub naciśnij klawisze dla każdej czynności w zadaniu. Program Word zarejestruje te kliknięcia i sekwencje klawiszy.

  Uwaga: Aby zaznaczyć tekst podczas rejestrowania makra, użyj klawiatury. W makrach nie są rejestrowane zaznaczenia wskaźnikiem myszy.

 10. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij pozycję Widok > Makra > Zatrzymaj rejestrowanie.

  Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie

Aby uruchomić makro, naciśnij klawisze skrótu klawiaturowego.

Aby uruchomić makro, kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędzi Szybki dostęp, naciśnij skrót klawiaturowy lub skorzystaj z listy Makra.

 1. Kliknij pozycję Widok > Makra > Wyświetl makra.

  Polecenie Wyświetl makra

 2. Na liście w obszarze Nazwa makra kliknij nazwę makra, które chcesz uruchomić.

 3. Kliknij przycisk Uruchom .

Aby udostępnić makro z jednego dokumentu we wszystkich nowych dokumentach, dodaj je do szablonu Normal.dotm.

 1. Otwórz dokument zawierający makro.

 2. Kliknij pozycję Widok > Makra > Wyświetl makra.

  Polecenie Wyświetl makra

 3. Kliknij przycisk Organizator .

  Przycisk Organizator w oknie Makra

 4. Kliknij makro, które chcesz dodać do szablonu Normal.dotm, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Wybierz polecenia z kliknij pozycję Makra.

 3. Kliknij odpowiednie makro.

 4. W obszarze Dostosowywanie wstążki kliknij kartę i grupę niestandardową, do których chcesz dodać makro.

Jeśli nie masz grupy niestandardowej, kliknij pozycję Nowa grupa. Następnie kliknij pozycję Zmień nazwę i wpisz nazwę grupy niestandardowej.

 1. Kliknij przycisk Dodaj.

 2. Kliknij pozycję Zmień nazwę, aby wybrać obraz makra i wpisać odpowiednią nazwę.

 3. Kliknij przycisk OK dwa razy.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

 2. W polu Nazwa makra wpisz nazwę makra.

  Uwaga: Jeśli w Word zostanie nadane nowe makro o tej samej nazwie co makro wbudowane, nowe akcje makra zastąpią makro wbudowane. Aby wyświetlić listę wbudowanych makr, kliknij pozycję Word Polecenia na liście Makra w.

 3. Na liście Makra w kliknij szablon lub dokument, w którym chcesz zapisać makro.

  Aby makro było dostępne we wszystkich dokumentach, kliknij pozycję Normal.dotm.

 4. Kliknij przycisk Utwórz , aby otworzyć Edytor Visual Basic.

Po otwarciu Edytora Visual Basic możesz chcieć uzyskać więcej informacji na temat pracy z Visual Basic for Applications. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję Pomoc języka Microsoft Visual Basic w menu Pomoc lub naciśnij klawisz F1.

Aby szybko wykonywać często wykonywane zadania, w klasycznej wersji Word możesz połączyć te kroki w makra uruchamiane jednym kliknięciem. W Word dla sieci Web musisz wykonać te zadania ręcznie.

Jeśli masz Word, najpierw kliknij pozycję Otwórz w Word, aby otworzyć dokument w Word.

Obraz polecenia Otwórz w aplikacji klasycznej

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi klasycznej wersji Word.

Po uruchomieniu makra w Word i zapisaniu dokumentu wyniki makra będą widoczne po ponownym otwarciu dokumentu w Word dla sieci Web.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×