Konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych można prowadzić z jednym lub kilkoma kontaktami. Można określić rodzaj i cechy czcionki, takie jak pogrubienie, podkreślenie, kursywę i kolor. Można także wstawiać emotikony i wklejać tekst oraz tabele skopiowane z innych programów pakietu Microsoft Office, takich jak edytor tekstów Microsoft Word i oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

 1. Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do jednej osoby, otwórz oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync Online i na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania kliknij dwukrotnie osobę, z którą chcesz się skontaktować. Zostanie otwarty obszar wprowadzania wiadomości błyskawicznej z kursorem migającym w lewym dolnym rogu, co oznacza, że można rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych.

 2. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że druga osoba wpisuje odpowiedź. Odpowiedz po wyświetleniu wiadomości od tej osoby — wpisz kolejną wiadomość w obszarze wiadomości i ponownie naciśnij klawisz ENTER.

  Aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwaniu kontaktów (lub osób, które nie są kontaktami, lecz do których użytkownik chce wysłać wiadomość błyskawiczną), zobacz Korzystanie z funkcji wyszukiwania usługi Lync Online.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej wielu kontaktom

Wiadomość błyskawiczną można wysłać do wszystkich osób w grupie dystrybucyjnej albo grupie kontaktów lub do wybranych członków.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy.

 2. Kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 3. W obszarze wprowadzania wiadomości wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich osób w grupie.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do wybranych członków grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty znajdź grupę, z której chcesz wybrać kontakty.

 2. Opcjonalnie: jeśli członkowie grupy nie są widoczni, kliknij strzałkę rozwijania/zwijania obok nazwy grupy.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne osoby, z którymi chcesz się skontaktować.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kontaktów, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 5. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich zaznaczonych osób.

Początek strony

Zapraszanie innego kontaktu do konwersacji

Podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych można zaprosić nową osobę, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Otwórz program Lync i przeciągnij co najmniej jeden kontakt z listy Kontakty do okna konwersacji.

 • W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób, kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu, zaznacz bądź wyszukaj jeden lub więcej kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

Zaznaczone kontakty zostaną dodane do istniejącej konwersacji.

Początek strony

Kończenie konwersacji

Po ukończeniu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna konwersacji.

Formatowanie wiadomości błyskawicznej

W obszarze wprowadzania wiadomości (jest to obszar, w którym użytkownik wpisuje wiadomość) bieżącej wiadomości błyskawicznej można pogrubiać i podkreślać wybrane wyrazy lub litery i stosować do nich kursywę, a także zmieniać typ czcionki, jej kolor lub rozmiar. Można także skonfigurować opcje formatu tekstu, które obowiązywać dla wszystkich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Formatowanie tekstu bieżącej wiadomości

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania wiadomości zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk formatowania (A) w obszarze wprowadzania wiadomości, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij obszar wiadomości, aby zaakceptować zmiany.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, kliknij polecenie Zmień czcionkę wiadomości błyskawicznych, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada:  Aby w trakcie pisania wprowadzić drobne zmiany, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie, można użyć skrótów klawiaturowych CTRL+B, CTRL+I oraz CTRL+U.

Ustawianie formatu tekstu dla wszystkich przyszłych wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Wiadomości błyskawiczne kliknij przycisk Zmień czcionkę.

Zmienianie czcionki wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiany zostaną zastosowane do tekstu wpisywanego przez użytkownika, ale nie do tekstu wpisywanego przez inne osoby.

Początek strony

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej

W celu wyrażenia uczuć i emocji w wiadomościach można dodawać obrazy graficzne nazywane emotikonami.

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania wiadomości kliknij miejsce, w którym chcesz dodać emotikon.

 2. Kliknij przycisk Emotikon (uśmiechnięta buźka), a następnie kliknij emotikon, który chcesz dodać do wiadomości.

Uwaga:  W wiadomości można też wpisać równoważnik typograficzny emotikonu. Na przykład wpisanie znaków : ) spowoduje wyświetlenie uśmiechniętej buźki po naciśnięciu klawisza Enter w celu wysłania wiadomości.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×