Aby połączyć się Project Professional z Project Web App, musisz skonfigurować konto w Project Web App w Project Professional. Można to zrobić w Project Professional, ale można to zrobić w sposób szybki i automatyczny przy użyciu aplikacji Windows PowerShell.

Ten Windows PowerShell utworzy klucze rejestru wymagane do połączenia się z usługą Project Professional 2013, Project Professional 2016 lub Project Online — klient komputerowy w Project Web App.

Zapisz poniższy skrypt w pliku o nazwie CreateAccounts.ps1.

#
# This script will create the account for Project Pro for O365 to connect to Project Online. 
# 
# Execute this script with two parameters: the account name and PWA URL
#
# ./CreateAccount.ps1 PWA https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa
#
############################################################################

Param(
 [string]$accountName,
 [string]$pwaURL
)

function CreateAccount ($keyPath, $accountName, $pwaURL) {

  $guid = [System.Guid]::NewGuid()

  New-Item -Path "$keyPath$accountName"
  New-ItemProperty -Path "$keyPath$accountName" -Name Name -PropertyType String -Value $accountName
  New-ItemProperty -Path "$keyPath$accountName" -Name GUID -PropertyType String -Value "{$guid}"
  New-ItemProperty -Path "$keyPath$accountName" -Name Path -PropertyType String -Value $pwaURL
}


function CreateProjectOnlineAccount ($accountName, $pwaURL)
{
  $15keyPath = "HKCU:\Software\Microsoft\Office\15.0\MS Project\Profiles\"
  $16keyPath = "HKCU:\Software\Microsoft\Office\16.0\MS Project\Profiles\"

  If (Test-Path($15keyPath)) {
 
    CreateAccount $15keyPath $accountName $pwaURL
  }


  If (Test-Path($16keyPath)) {
    CreateAccount $16keyPath $accountName $pwaURL
  }
}

CreateProjectOnlineAccount $accountName $pwaURL 

Po uruchomieniu skryptu przekaż dwa parametry:

 • Nazwa, którą chcesz nadać kontu w aplikacji Project Professional

 • Adres URL witryny Project Web App sieci Web

Aby uruchomić skrypt, otwórz okno Windows PowerShell polecenia jako administrator, a następnie uruchom skrypt przechodzący między dwoma parametrami.

Na przykład:

./CreateAccount.ps1 PWA https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×