Tworzenie makra w programie PowerPoint

Rejestrator makr używany do automatyzowania często wykonywanych zadań nie jest dostępny w PowerPoint 2013 lub nowszej wersji. Makra można tworzyć i edytować przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA). Obejmuje to edytowanie plików utworzonych we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint.

Tworzenie lub edytowanie makra

Aby utworzyć lub edytować makro przy użyciu języka Visual Basic for Applications, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Widok wybierz pozycję Makra.

  2. W oknie dialogowym Makro wpisz nazwę makra.

  3. Na liście Makro w kliknij szablon lub prezentację, w której chcesz zapisać makro.

  4. W polu Opis wpisz opis makra.

  5. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć program Visual Basic for Applications.

Ważne:  Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

Uruchamianie makra

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania makra w najnowszych wersjach programu PowerPoint, zobacz Uruchamianie makra w programie PowerPoint.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×