Rejestrator makr służący do automatyzowania często wykonywanych zadań nie jest dostępny w Publisher 2013 lub nowszych wersjach. Zamiast tego możesz użyć Visual Basic for Applications (VBA) do tworzenia lub edytowania makr. Obejmuje to edytowanie plików utworzonych we wcześniejszych wersjach Publisher.

Tworzenie lub edytowanie makra

Aby utworzyć lub edytować makro przy użyciu Visual Basic for Applications (VBA), wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Deweloper wybierz pozycję Makra. Zobacz Pokazywanie karty Deweloper, aby dowiedzieć się, jak wyświetlić kartę Deweloper.

  2. W oknie dialogowym Makro wpisz nazwę makra.

  3. Kliknij pozycję Utwórz, aby otworzyć Visual Basic for Applications (VBA).

Uruchamianie makra

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania makra w programie Publisher, zobacz Uruchamianie makra w programie Publisher.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×