Tworzenie nowego raportu usługi Project Online za pomocą programu Excel 2013

Za pomocą programu Microsoft Excel 2013 można nawiązywać połączenie z danymi usługi Project Online i tworzyć raporty. Po zapisaniu raportów w bibliotece w Project Online możesz je wyświetlić w oknie przeglądarki, korzystając z Excel dla sieci Web.

Ważne: Przed wykonaniem czynności opisanych w tym artykule ważne jest, aby najpierw udzielić dostępu do raportowania w usłudze Project Online . Jest to jednorazowy krok konfiguracji, który umożliwi prawidłowe odświeżanie raportów w Excel dla sieci Web.

W tym artykule opisano sposób tworzenia połączenia danych w programie Excel 2013 z danymi usługi Project Online, tak aby można było wyświetlić listę projektów w raporcie w formie tabeli przestawnej. Za pomocą programu Excel 2013 i połączenia OData z danymi usługi Project Online możesz zrobić o wiele więcej, ale ponieważ dopiero poznajesz to zagadnienie, zaczniemy od prostego i zrozumiałego przykładu.

W tym artykule omówione są następujące kroki:

Krok 1. Tworzenie połączenia z danymi usługi Project Online w programie Excel 2013

Pierwszym krokiem jest utworzenie w programie Excel 2013 połączenia wskazującego na dane usługi Project Online.

Aby utworzyć połączenie:

 1. W programie Excel 2013 wybierz pozycję Plik > Nowy > Pusty skoroszyt.

 2. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych wybierz pozycję Z innych źródeł > Ze strumieniowego źródła danych OData.

 3. W obszarze 1. Lokalizacja strumieniowego źródła danychw polu Łącze lub plik wpisz adres witryny internetowej (URL) swojego wystąpienia aplikacji Project Web App, a zaraz po nim ciąg: /_api/ProjectData/.

  Jeśli na przykład uzyskujesz dostęp do aplikacji Project Web App pod adresem https://contoso.sharepoint.com/pwa, musisz wprowadzić w polu Łącze lub plik ciąg https://contoso.sharepoint.com/pwa/_api/ProjectData/.

 4. Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń w usłudze Microsoft 365.

 5. W oknie dialogowym Kreator połączenia danych zaznacz pole wyboru obok pozycji Projekty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W kroku Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie kliknij przycisk Zakończ.

 7. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz pozycję Raport w formie tabeli przestawnej, a następnie kliknij przycisk OK.

To wszystko. Teraz masz połączenie z danymi usługi Project Online.

Krok 2. Wybieranie danych, które mają znaleźć się w raporcie

Następnym krokiem jest wybranie części danych projektów , które mają zostać uwzględnione w raporcie, a następnie zaprojektowanie raportu. W tym bardzo prostym przykładzie wybierzesz dwa punkty danych: nazwę projektu i nazwy właścicieli projektu.

Aby skonstruować prosty raport w formie tabeli przestawnej:

 1. W okienku Pola tabeli przestawnej z prawej strony okna programu Excel 2013 zaznacz pola wyboru obok pozycji NazwaProjektu i NazwaWłaścicielaProjektu.

 2. Za pomocą opcji na kartach Analiza i Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel przestawnych na wstążce dostosuj raport w formie tabeli przestawnej.

Krok 3. Zapisywanie raportu w usłudze Project Online

Po utworzeniu raportu ostatnim krokiem jest zapisanie go w Project Online, dzięki czemu można go łatwo otworzyć później przy użyciu Excel dla sieci Web.

Aby zapisać raport w formie tabeli przestawnej w usłudze Project Online:

 1. W programie Excel 2013 kliknij pozycję Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, kliknij pozycję SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Na pasku u góry strony, gdzie jest wymieniona Twoja aktualna lokalizacja, kliknij prawym przyciskiem myszy adres URL, a następnie kliknij pozycję Edytuj adres.

 4. Wpisz adres URL swojej witryny aplikacji Project Web App w polu Lokalizacja, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Na przykład wpisz adres https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Kliknij dwukrotnie bibliotekę Raporty aplikacji PWA.

 6. Dwukrotnie kliknij folder Angielski (Stany Zjednoczone).

 7. Wpisz nazwę nowego raportu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu raportu w bibliotece Raporty aplikacji PWA usługi Project Online zamknij raport w programie Excel 2013. Teraz możesz przejść do niego w przeglądarce i otworzyć go przy użyciu usługi Project Online.

Krok 4. Otwieranie raportu w usłudze Project Online

Po zapisaniu raportu w Project Online możesz przejść do biblioteki raportów programu PWA, a następnie otworzyć raport przy użyciu Excel dla sieci Web. Umożliwia to wyświetlenie raportu, razem z najnowszymi danymi projektu, z dowolnego miejsca z dostępem do usługi Project Online.

Aby otworzyć raport w programie Excel dla sieci Web:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Raporty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij pozycję Angielski (Stany Zjednoczone).

 3. Kliknij nazwę raportu, aby otworzyć go w Excel dla sieci Web.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×