Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli chcesz utworzyć graficzną reprezentację sekwencji zdarzeń, na przykład punktów kontrolnych w projekcie lub głównych zdarzeń życia danej osoby, możesz użyć osi czasu grafiki SmartArt. Po utworzeniu osi czasu możesz dodać więcej dat, przenieść daty, zmienić układy i kolory oraz zastosować różne style.

Przykład podstawowej osi czasu

Tworzenie osi czasu

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję SmartArt.

  Kliknięcie przycisku SmartArt

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Proces, a następnie kliknij dwukrotnie układ osi czasu.

  Porada: Dostępne są dwie grafiki SmartArt oś czasu: Podstawowa oś czasu i Oś czasu z akcentem kołowym, ale można też użyć niemal każdej grafiki SmartArt związanej z procesem.

  Grafiki SmartArt przedstawiające oś czasu

 3. Kliknij pozycję [Tekst], a następnie wpisz lub wklej tekst w grafice SmartArt.

  Uwaga: Możesz również otworzyć okienko tekstu i wpisać w tym miejscu tekst. Jeśli okienko tekstu nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij pozycję Okienko tekstu.

 1. Kliknij kształt na osi czasu.

  Kliknięcie ostatniego punktu daty

 2. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcześniejszą datę, kliknij pozycję Dodaj kształt, a następnie kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

  • Aby dodać datę późniejszą, kliknij pozycję Dodaj kształt, a następnie kliknij pozycję Dodaj kształt po.


   Kliknięcie pozycji Dodaj kształt na karcie Projektowanie

 3. W polu Nowa data wpisz odpowiednią datę.

 1. Na osi czasu kliknij datę, którą chcesz przenieść.

  Zaznaczanie daty na osi czasu

 2. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść datę wcześniej niż wybrana, kliknij pozycję Przenieś w górę.

 3. Aby przenieść datę później niż wybrana data, kliknij pozycję Przenieś w dół.

Przenoszenie daty w górę lub w dół

 1. Kliknij oś czasu grafiki SmartArt.

 2. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w grupie Układy kliknij pozycję Więcej Przycisk Więcej .

  Kliknięcie w celu wyświetlenia dodatkowych układów

  Uwaga: Aby wyświetlić tylko oś czasu i układy związane z procesami, u dołu listy układów kliknij pozycję Więcej układów, a następnie kliknij pozycję Proces.

 3. Wybierz oś czasu lub związane z procesem grafiki SmartArt, jak na następującym przykładzie:

  • Aby pokazać postęp na osi czasu, kliknij pozycję Proces z akcentem.

   Proces z akcentem

  • Aby utworzyć oś czasu z obrazami lub zdjęciami, kliknij pozycję Ciągła lista obrazów. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

   Ciągła lista obrazów

 1. Kliknij oś czasu grafiki SmartArt.

 2. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij pozycję Zmień kolory.

  Zmienianie kolorów osi czasu

  Uwaga: Jeśli karta Projektowaniew obszarze Narzędzia grafiki SmartArt nie jest widoczna, upewnij się, że została zaznaczona oś czasu.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada: Umieść wskaźnik myszy na dowolnej kombinacji, aby wyświetlić podgląd kolorów na osi czasu.

Styl grafiki SmartArt umożliwia zastosowanie kombinacji efektów, takich jak styl linii, skos lub perspektywa 3-W, jednym kliknięciem, aby nadać osi czasu profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij oś czasu.

 2. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Wybieranie nowego stylu

  Porada: Aby uzyskać więcej stylów, kliknij pozycję Więcej Przycisk Więcejw prawym dolnym rogu pola Style .

Zobacz też

Tworzenie osi czasu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Grupa Kształty na karcie Wstawianie.

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Proces, a następnie kliknij dwukrotnie układ osi czasu (na przykład Podstawowa oś czasu).

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwaga: Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

  • Kliknij wpis w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich odpowiednich wpisów.

Inne zadania osi czasu

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do którą chcesz dodać kolejny wpis.

 2. Kliknij istniejący wpis znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wpis.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Grupa Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie .

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić wpis po zaznaczonym wpisie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić wpis przed wybranym wpisem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Aby usunąć wpis z osi czasu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W grafice SmartArt zaznacz tekst dla pola tekstowego wpisu, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • W okienku Tekst zaznacz cały tekst wpisu, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Aby dodać kształt z okienka tekstu:

   1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym chcesz dodać nowy kształt.

   2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.

 1. W okienku tekstu zaznacz wpis, który chcesz przenieść.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wpis do wcześniejszej daty, w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij pozycję Przenieś w górę.

  • Aby przenieść wpis na późniejszą datę, w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij pozycję Przenieś w dół.
   Grupa Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

   Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie .

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień układ.

 2. Kliknij pozycję Proces, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uzyskać prostą, ale efektywną oś czasu, kliknij pozycję Podstawowa oś czasu.

   Podstawowa oś czasu

  • Aby pokazać postęp, oś czasu lub kolejne etapy w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, kliknij pozycję Proces wiodący.

   Proces z akcentem

  • Aby zilustrować oś czasu za pomocą obrazów lub zdjęć, kliknij pozycję Ciągła lista obrazów. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

   Ciągła lista obrazów

Uwaga: Możesz również zmienić układ grafiki SmartArt, klikając opcję układu w grupie Układy na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt. Po wskazaniu opcji układu grafika SmartArt zmienia się, aby pokazać, jak będzie wyglądać w danym układzie.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd i profesjonalny wygląd, możesz zmienić kolory lub zastosować styl do osi czasu. Możesz także dodać efekty, takie jak poświaty, wygładzone krawędzie lub efekty 3W. Za pomocą Microsoft PowerPoint 2010 możesz również animować oś czasu.

Do wpisów w grafice SmartArt można stosować kombinacje kolorów pochodzące z kolory motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Zmienianie koloru grafiki SmartArt.

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada: Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

 1. W grafice SmartArt kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie wpisu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

 2. Aby zmienić kolor obramowania wpisu, kliknij pozycję Kolor linii, kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

 3. Aby zmienić styl obramowania wpisu, kliknij pozycję Styl linii, a następnie wybierz odpowiednie style linii.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie wpisu, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

 4. Kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku i kliknij wybrany kolor.

Aby zmienić kolor tła na kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy . Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentową przezroczystości można zmieniać od 0% (całkowicie nieprzezroczyste, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub perspektywa 3-W, które można zastosować do wpisów w grafice SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Grupa Style grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

Uwaga: Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze można zobaczyć, jak styl grafiki SmartArt wpłynie na tę grafikę.

Zobacz też

Tworzenie osi czasu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

 2. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Proces, a następnie kliknij dwukrotnie układ osi czasu (na przykład Podstawowa oś czasu).

 3. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwaga: Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij kontrolkę.

   Formant okienka tekstu

  • Kliknij wpis w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

   Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich odpowiednich wpisów.

Inne zadania osi czasu

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do którą chcesz dodać kolejny wpis.

 2. Kliknij istniejący wpis znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wpis.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Dodawanie kształtu

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić wpis po zaznaczonym wpisie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić wpis przed wybranym wpisem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Aby usunąć wpis z osi czasu, kliknij wpis, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwagi: 

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu:

  1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym chcesz dodać nowy kształt.

  2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.

  3. Aby dodać blok asystenta, przy bloku asystenta zaznaczonym w okienku tekstu naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby przenieść wpis, kliknij go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

 • Aby przenieść wpis niewielkimi etapami, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i naciskaj klawisze strzałek na klawiaturze.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień układ.

 2. Kliknij pozycję Proces, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uzyskać prostą, ale efektywną oś czasu, kliknij pozycję Podstawowa oś czasu.

   Podstawowa oś czasu

  • Aby pokazać postęp, oś czasu lub kolejne etapy w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, kliknij pozycję Proces wiodący.

   Proces z akcentem

  • Aby zilustrować oś czasu za pomocą obrazów lub zdjęć, kliknij pozycję Ciągła lista obrazów. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

   Ciągła lista obrazów

Uwaga: Możesz również zmienić układ grafiki SmartArt, klikając opcję układu w grupie Układy na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt. Po wskazaniu opcji układu grafika SmartArt zmienia się, aby pokazać, jak będzie wyglądać w danym układzie.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd i profesjonalny wygląd, możesz zmienić kolory lub zastosować styl grafiki SmartArt do osi czasu. Możesz także dodać efekty, takie jak poświaty, wygładzone krawędzie lub efekty 3W. Korzystając z prezentacji programu PowerPoint 2007, możesz animować oś czasu.

Do wpisów w grafice SmartArt można stosować kombinacje kolorów pochodzące z kolory motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Pasek narzędzi grafiki SmartArt — oś czasu

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

 3. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

Porada: Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

 1. W grafice SmartArt kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie wpisu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

 2. Aby zmienić kolor obramowania wpisu, kliknij pozycję Kolor linii, kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

 3. Aby zmienić styl obramowania wpisu, kliknij pozycję Styl linii, a następnie wybierz odpowiednie style linii.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie wpisu, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

 4. Kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku i kliknij wybrany kolor.

Aby zmienić kolor tła na kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy . Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentową przezroczystości można zmieniać od 0% (całkowicie nieprzezroczyste, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub 3-W, które można zastosować do wpisów w grafice SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Pasek narzędzi grafiki SmartArt — oś czasu

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

 • Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze można zobaczyć, jak styl grafiki SmartArt wpłynie na tę grafikę.

 • Grafikę SmartArt można także dostosować, przenosząc wpisy, zmieniając rozmiar wpisów, dodając wypełnienie lub efekt oraz dodając obraz.

Jeśli używasz PowerPoint 2007, możesz animować oś czasu, aby wyróżnić poszczególne wpisy.

 1. Kliknij oś czasu, którą chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij pozycję Animuj, a następnie kliknij pozycję Kolejno.

  Obraz karty Animacje

Uwaga: Jeśli skopiujesz oś czasu z animacją zastosowaną do innego slajdu, również zostanie skopiowana animacja.

Zobacz też

Tworzenie osi czasu

Kiedy chcesz pokazać sekwencję zdarzeń, takich jak punkty kontrolne projektu lub zdarzenia, możesz użyć osi czasu grafiki SmartArt. Po utworzeniu osi czasu można dodawać zdarzenia, przenosić je, zmieniać układy i kolory oraz stosować różne style.

Przykładowa grafika przedstawiająca oś czasu
 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycje SmartArt > Proces.

  Przycisk Wstaw grafikę Smart Art na karcie Wstawianie
 2. Kliknij pozycję Podstawowa oś czasu lub jedną z innych grafik związanych z procesem.

  Wstawienie podstawowej osi czasu
 3. Kliknij symbole zastępcze [Tekst] i wprowadź szczegóły dotyczące zdarzeń.

  Porada: Możesz również otworzyć Okienko tekstu i wprowadzić w nim tekst. Na karcie Projektowania grafiki SmartArt kliknij pozycję Okienko tekstu.

 1. Kliknij kształt na osi czasu.

  Kliknięcie kształtu na osi czasu
 2. Na karcie Projektowanie grafiki SmartArt kliknij pozycję Dodaj kształt, a następnie kliknij pozycję Dodaj kształt przed lub Dodaj kształt po.

  Dodawanie kształtu przed lub za
 3. Wprowadź odpowiedni tekst.

 1. Na osi czasu kliknij tekst zdarzenia, które chcesz przenieść.

  Kliknięcie tekstu wydarzenia w celu przeniesienia go w czasie do przodu lub wstecz
 2. Na karcie Projektowanie grafiki SmartArt kliknij pozycję Przenieś w górę (po lewej) lub Przenieś w dół (po prawej).

  Wybieranie poleceń Przenieś w górę lub Przenieś w dół

 1. Kliknij oś czasu.

 2. Na karcie Projektowania grafiki SmartArt wskaż panel układu i kliknij strzałkę w dół.

  Wybieranie nowego układu dla osi czasu
 3. Wybierz oś czasu lub związane z procesem grafiki SmartArt, jak na następującym przykładzie:

  • Aby pokazać postęp na osi czasu, kliknij pozycję Proces z akcentem.

   Przykładowy proces z akcentem
  • Aby utworzyć oś czasu z obrazami lub zdjęciami, kliknij pozycję Ciągła lista obrazów. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

   Przykład ciągłej listy obrazów

 1. Kliknij oś czasu.

 2. Na karcie Projektowanie grafiki SmartArt kliknij pozycję Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

  Zmienianie schematu kolorów osi czasu

Za pomocą stylu grafiki SmartArt możesz użyć kombinacji efektów, takich jak styl linii, skos lub perspektywa 3-W, aby nadać osi czasu profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij oś czasu.

 2. Na karcie Projektowania grafiki SmartArt kliknij wybrany styl.

  Stosowanie stylu do osi czasu grafiki Smart Art

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×