Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja lub niektóre opcje opisane w tym temacie Pomocy są dostępne tylko w przypadku, gdy obsługa języka angielskiego (Stany Zjednoczone), francuskiego kanadyjskiego lub holenderskiego jest włączona za pośrednictwem języka Microsoft Office i Ustawienia.

Co chcesz zrobić?

Informacje o tabelach urzędów

Oznaczanie cytatów

Tworzenie spisu urzędów

Edytowanie lub formatowanie wpisu w tabeli urzędów

Dodawanie lub zmienianie kategorii cytatu dla tabeli urzędów

Usuwanie wpisu z spisu urzędów

Informacje o tabelach urzędów

Wykaz urzędów zawiera listę odwołań w dokumencie prawnym wraz z numerami stron, na których się one pojawiają. Aby utworzyć tabelę urzędów, należy oznaczyć cytaty i Microsoft Word w dokumencie wstawi specjalną kartę TA (wpis w spisie urzędów) pole dokumencie. Następnie można wyszukać w dokumencie kolejny długi lub krótki cytat do oznaczenia lub automatycznie oznaczyć każde kolejne wystąpienie cytatu. Jeśli nie chcesz używać istniejących kategorii cytatów, takich jak przypadki lub statuty, możesz zmienić lub dodać kategorie cytatów.

Podczas tworzenia spisu urzędów program Word wyszukuje oznaczone cytaty, porządkuje je według kategorii, odwołuje się do numerów stron i wyświetla spis urzędów w dokumencie. Na przykład pole

{ TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

tworzy następujący wpis w kategorii "Sprawy" w tabeli urzędów:

Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Początek strony

Oznaczanie cytatów

 1. Zaznacz pierwszy cytat w dokumencie.

  Na przykład wybierz "Forrester v. Craddock, 51 Wn. 2d 315 (1957)"

 2. Naciśnij klawisze ALT+SHIFT+I.

  Uwaga: Możesz również kliknąć kartę Odwołania, a następnie kliknąć pozycję Oznacz cytat w grupie Tabela urzędów.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W polu Tekst zaznaczony edytuj długi cytat, tak jak ma być widoczny w tabeli urzędów.

  Uwaga: Jeśli chcesz sformatować tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy w polu Zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Czcionka. Wybierz opcje formatowania, których chcesz użyć.

 4. W polu Kategoria kliknij kategorię, która ma zastosowanie do cytatu.

 5. W polu Krótki cytat edytuj tekst tak, aby był on taki, który ma być wyszukiwany w dokumencie przez program Word.

  Na przykład wpisz "Forrester v. Craddock".

 6. Aby oznaczyć pojedynczy cytat, kliknij pozycję Oznacz. Aby oznaczyć wszystkie długie i krótkie cytaty zgodne z tymi wyświetlonymi w oknie dialogowym Oznaczanie cytatu, kliknij pozycję Oznacz wszystko.

 7. Aby znaleźć następny cytat w dokumencie, kliknij pozycję Następny cytat.

Uwagi: 

 • Program Word wstawia każdy oznaczony cytat jako pole TA (wpis spisu urzędów) w formacie tekstu ukrytego. Jeśli nie widzisz pola TA, kliknij pozycję Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 • Jeśli później dodasz więcej cytatów do dokumentu, możesz oznaczyć dodatkowe cytaty, zaznaczając oryginalny cytat, naciskając klawisze ALT+SHIFT+I i klikając pozycję Oznacz wszystko.

Początek strony

Tworzenie spisu urzędów

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę urzędów.

 2. Aby mieć pewność, że dokument zostanie poprawnie podzielony na strony, musisz ukryć kody pól i tekst ukryty. Jeśli pola TA (Wpis spisu urzędów) są widoczne, kliknij pozycję Pokaż/Znacznik akapituObraz przyciskuw grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 3. Na karcie Odwołania w grupie Tabela urzędów kliknij pozycjęWstaw spis urzędów.

  Table of Authorities group

 4. W polu Kategoria kliknij kategorię, którą chcesz uwzględnić w swoim spisie urzędów. Aby uwzględnić wszystkie kategorie, kliknij pozycję Wszystkie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.

  • Aby użyć niestandardowego układu tabeli urzędów, wybierz opcje, które chcesz wybrać.

   Porada: Aby użyć dodatkowych opcji dostosowywania spisu urzędów, można użyć pól. Na przykład można utworzyć tabelę urzędów tylko dla części dokumentu.

 6. Wybierz dowolną inną tabelę urzędów.

Uwagi: 

 • W przypadku dodawania, usuwania, przenoszenia lub edytowania cytatu lub innego tekstu w dokumencie należy zaktualizować tabelę urzędów. Jeśli na przykład edytujesz cytat i przenosisz go na inną stronę, musisz się upewnić, że zmieniony cytat i numer strony są odzwierciedlane w tabeli urzędów. Aby zaktualizować spis urzędów, kliknij z jego lewej strony i naciśnij klawisz F9.

 • Nie modyfikuj wpisów w gotowym spisie urzędów; Jeśli tak się stanie, zmiany zostaną utracone po zaktualizowaniu spisu urzędów.

Początek strony

Edytowanie lub formatowanie wpisu w tabeli urzędów

Aby zmienić wpis w tabeli urzędów, należy zmodyfikować tekst w polu wpisów tabeli urzędów.

 1. Jeśli nie widzisz pól ta, kliknij pozycję Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 2. Znajdź pole TA dla wpisu, który chcesz zmodyfikować.

 3. Aby edytować lub sformatować wpis urzędów, zmień tekst w cudzysłowie.

  { TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

 4. Aby zaktualizować tabelę urzędów, kliknij po lewej stronie tabeli urzędów i naciśnij klawisz F9.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie kategorii cytatu dla tabeli urzędów

Jeśli nie chcesz używać istniejących kategorii cytatów, takich jak przypadki lub statuty, możesz dodać lub zmienić kategorie cytatów.

 1. Naciśnij klawisze ALT+SHIFT+I.

 2. Kliknij pozycję Kategoria.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zamienić istniejącą kategorię, kliknij kategorię, którą chcesz zamienić.

  • Aby dodać nową kategorię, kliknij liczbę od 8 do 16.

 4. W polu Zamień na wprowadź nazwę kategorii, którą chcesz dodać do listy Kategoria.

 5. Kliknij przycisk Zamień.

 6. Kliknij przycisk OK,a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie wpisu z spisu urzędów

 1. Jeśli nie widzisz pól ta, kliknij pozycję Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 2. Zaznacz cały spis urzędów w polu wprowadzania, łącznie z nawiasami klamrowymi {}, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 3. Aby zaktualizować tabelę urzędów, kliknij po lewej stronie tabeli urzędów i naciśnij klawisz F9.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×