Tworzenie wykresów

Tworzenie wykresu kolumnowego

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Dodaj wykres kolumnowy grupowany bezpośrednio do formularza programu Access.

 1. Na wstążce wybierz pozycję Tworzenie > Projekt formularza.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie wykresu > Kolumna > Kolumny grupowane

 3. Kliknij siatkę projektu formularza w lokalizacji, w której chcesz umieścić wykres.

 4. W okienku Ustawienia wykresu wybierz pozycję Zapytania, a następnie wybierz żądane zapytanie. 

  W tym przykładzie wybierz pozycję EastAsiaSalesQry.

 5. Aby skonfigurować wykres, wybierz opcje w poniższych sekcjach. W tym przykładzie:

  • Ustaw (kategoria) na wartość „Kwartał”.

  • Ustaw Wartości (oś Y) na wartość „Sprzedaż Wschodnia Azja 2017 (suma)”.

  • Ustaw Wartości (oś Y) na wartość „Sprzedaż Wschodnia Azja 2018 (suma)”.

 6. Aby przyciąć tekst na wykresie, wybierz kartę Formatowanie w okienku Ustawienia wykresu, a następnie edytuj pozycję Nazwa wyświetlana.

 7. Aby usunąć tytuł wykresu, na wstążce wybierz pozycję Arkusz właściwości i ustaw pozycję Ma tytuł na wartość „Nie”.

 8. Uwaga: W arkuszu właściwości możesz wybierać różne wykresy bez rozpoczynania od początku. Na przykład zmień właściwość Typ wykresu naKolumnowy skumulowany”, wyświetl zmianę, a następnie go z powrotem na Kolumnowy grupowany

 9. Aby wyświetlić ukończony wykres, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Formularz, a następnie wybierz pozycję Formularz Wyświetl

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie wykresu w formularzu lub raporcie

Program Access — pomoc i informacje

Szkolenie wideo dotyczące programu Access

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×