Tworzenie zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych

Tworzenie zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych

Utworzenie nowego wzornika umożliwia przechowywanie i szybkie znajdowanie często używanych kształtów. Nowo utworzony wzornik można zapisać, aby można go było ponownie używać w przyszłości lub udostępniać innym użytkownikom.

Tworzenie nowego wzornika niestandardowego

 1. W oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik.

 2. W oknie Kształty kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu nowego wzornika i kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Wzorniki niestandardowe są domyślnie zapisywane w folderze Moje kształty.

  Aby otworzyć nowy wzornik niestandardowy w innym rysunku, należy w oknie Kształty kliknąć pozycję Więcej kształtów, wskazać pozycję Moje kształty i kliknąć nazwę wzornika.

Dodawanie kształtów do wzornika niestandardowego

Jeżeli pasek tytułu wzornika jest oznaczony ikoną Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. (gwiazdka), wzornik można edytować przez dodawanie, usuwanie i modyfikowanie kształtów.

 1. Otwórz wzornik niestandardowy, do którego chcesz dodać kształty.

 2. Jeśli na pasku tytułu wzornika nie jest widoczna ikona Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. (gwiazdka), kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

 3. Przeciągnij kształt z innego wzornika lub ze strony rysunku do wzornika niestandardowego. Nowy kształt wzorca zostanie dodany do wzornika.

 4. Aby edytować nazwę kształtu wzorca, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i kliknij polecenie Zmień nazwę wzorca.

 5. Wpisz nazwę kształtu wzorca i naciśnij klawisz ENTER.

Zapisywanie wzornika niestandardowego

 • Aby zapisać zmiany we wzorniku, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 • Aby zapisać kopię wzornika pod nową nazwą, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, kliknij polecenie Zapisz jako, wpisz nazwę nowego wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Domyślnie wzorniki niestandardowe są zapisywane w folderze Moje kształty.

 Tworzenie nowego wzornika na podstawie istniejącego wzornika

Wzorników wbudowanych w program Visio nie można edytować, ale można tworzyć ich kopie, których edycja jest możliwa.

 1. Otwórz wzornik, którego kopię chcesz utworzyć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika i kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę nowego wzornika niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Nowy wzornik niestandardowy zostanie wyświetlony w oknie Kształty.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany we wzorniku.

 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Udostępnianie wzornika niestandardowego

Wzorniki niestandardowe są zapisywane w postaci plików z rozszerzeniem vssx w folderze Moje kształty. Osoby, które otrzymają plik wzornika, mogą go otworzyć i używać we własnych diagramach programu Visio, jeżeli posiadają zgodną wersję tego programu obsługującą dany format wzornika. Zaleca się zapisywanie pliku wzornika w folderze Moje kształty. Dzięki temu można łatwo otworzyć nowy wzornik w oknie Kształty przez kliknięcie pozycji Więcej kształtów, wskazanie pozycji Moje kształty i kliknięcie nazwy wzornika.

Tworzenie nowego wzornika

 1. W oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, a następnie wybierz pozycję Nowy wzornik.

 2. W oknie Kształty kliknij prawym przyciskiem nowy wzornik, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Wzorniki niestandardowe są domyślnie zapisywane w folderze Moje kształty.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać informacje na temat dodawania kształtów do wzornika niestandardowego, zobacz Dodawanie kształtów do wzornika niestandardowego.

  • Aby otworzyć nowy wzornik niestandardowy w innym rysunku, w oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, wybierz pozycję Otwórz wzornik, wybierz odpowiedni wzornik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  • Aby edytować nowy wzornik, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł wzornika i kliknij pozycję Edytuj wzornik. Ikona na pasku tytułu wzornika zmieni się na znak Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. , co oznacza możliwość edycji wzornika.

  • Aby udostępnić wzornik innej osobie, zobacz Udostępnianie wzornika niestandardowego.

 Tworzenie nowego wzornika na podstawie istniejącego wzornika

 1. Otwórz wzornik, którego kopię chcesz utworzyć.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat otwierania wzorników, zobacz Organizowanie i znajdowanie kształtów za pomocą okna Kształty.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wzornik, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę nowego wzornika niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Nowy wzornik niestandardowy zostanie wyświetlony w oknie Kształty.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany we wzorniku.
  Aby uzyskać informacje na temat dodawania kształtów do wzornika niestandardowego, zobacz Dodawanie kształtów do wzornika niestandardowego.

 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać informacje na temat dodawania kształtów do wzornika niestandardowego, zobacz Dodawanie kształtów do wzornika niestandardowego.

  • Aby otworzyć nowy wzornik niestandardowy w innym rysunku, w oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, wybierz pozycję Otwórz wzornik, wybierz odpowiedni wzornik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  • Aby edytować nowy wzornik, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł wzornika i kliknij pozycję Edytuj wzornik. Ikona na pasku tytułu wzornika zmieni się na znak Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. , co oznacza możliwość edycji wzornika.

  • Aby udostępnić wzornik innej osobie, zobacz Udostępnianie wzornika niestandardowego.

Dodawanie kształtów do wzornika niestandardowego

 1. Otwórz wzornik niestandardowy, do którego chcesz dodać kształty.

 2. Przeciągnij kształt z innego wzornika lub ze strony rysunku do wzornika niestandardowego. Nowy kształt wzorca zostanie dodany do wzornika.

 3. Aby edytować nazwę kształtu wzorca, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Zmień nazwę wzorca.

 4. Wpisz nazwę kształtu wzorca i naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi: 

  • Aby można było dodać kształty do wzornika niestandardowego, musi być możliwe edytowanie wzornika. Wzornik można edytować, gdy na pasku tytułu wzornika jest wyświetlana ikona Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. . Aby edytować wzornik niestandardowy, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

  • Aby uzyskać informacje na temat tworzenia nowych kształtów, zobacz Tworzenie kształtu.

Zapisywanie wzornika niestandardowego

 • Aby zapisać zmiany we wzorniku, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 • Aby zapisać kopię wzornika pod nową nazwą, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, kliknij polecenie Zapisz jako, wpisz nazwę nowego wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Domyślnie wzorniki niestandardowe są zapisywane w folderze Moje kształty.

  Uwagi: 

  • Aby otworzyć nowy wzornik niestandardowy w innym rysunku, w oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, wybierz pozycję Otwórz wzornik, wybierz odpowiedni wzornik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  • Aby edytować nowy wzornik, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł wzornika i kliknij pozycję Edytuj wzornik. Ikona na pasku tytułu wzornika zmieni się na znak Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować. , co oznacza możliwość edycji wzornika.

  • Aby udostępnić wzornik innej osobie, zobacz Udostępnianie wzornika niestandardowego.

Udostępnianie wzornika niestandardowego

Wzornik niestandardowy można udostępnić innym osobom korzystającym z programu Visio w taki sam sposób, jak udostępnianie innych plików pakietu Microsoft Office. Na przykład można zapisać plik wzornika niestandardowego (VSS) na nośniku wymiennym (na urządzeniu USB lub dysku DVD w postaci przykładów) i rozpowszechnić go albo wysłać wzornik jako załącznik do wiadomości e-mail.

Więcej informacji

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania i używania wzorników, zobacz Organizowanie i znajdowanie kształtów za pomocą okna Kształty.

Ważne: 

 • Nie możesz bezpośrednio edytować żadnego z wbudowanych wzorników dostarczanych z programem Visio. Aby utworzyć nowy wzornik niestandardowy na podstawie wbudowanego wzornika, zobacz Tworzenie nowego wzornika na podstawie istniejącego wzornika.

 • Kształty wzorników programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów programu Visio.

 Tworzenie nowego wzornika na podstawie istniejącego wzornika

 1. W menu plik wskaż polecenie kształty, a następnie kliknij polecenie Otwórz wzornik.

 2. Otwórz folder zawierający wzornik, na podstawie którego chcesz utworzyć nowy wzornik, a następnie kliknij nazwę wzornika.

 3. Kliknij strzałkę na przycisku Otwórz , a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany we wzorniku.

 5. Aby zapisać zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zapisz .

 6. Wpisz nazwę wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 7. Po zapisaniu wzornika możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć nowy wzornik w innym rysunku, w menu plik wskaż polecenie kształty, a następnie wskaż pozycję Moje kształty.

  • Aby edytować nowy wzornik, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Edytuj wzornik . Ikona na pasku tytułu wzornika zmienia się z Obraz wzornika tylko do odczytu (co oznacza, że wzornik jest tylko do odczytu) na Obraz wzornika z możliwością edytowania (co oznacza, że wzornik można edytować).

  • Aby udostępnić nowy wzornik innej osobie, skopiuj wzornik (plik VSS) do folderu Moje kształty .

Uwaga: Kształty wzorników programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów programu Visio.

Dodawanie kształtu ze strony rysunku do wzornika

 1. Otwórz nowy wzornik (wzornik Ulubione) lub utworzony wcześniej wzornik niestandardowy:

  • Aby otworzyć nowy wzornik, w menu Plik wskaż pozycję Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik.

  • Aby otworzyć wzornik niestandardowy, w menu Plik wskaż polecenie Kształty, wskaż polecenie Moje kształty, a następnie kliknij nazwę wzornika.

 2. Jeśli wzornik nie jest edytowalny, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

  Ikona na pasku tytułu wzornika zmienia się z Obraz wzornika tylko do odczytu (co oznacza, że wzornik jest tylko do odczytu) na Obraz wzornika z możliwością edytowania (co oznacza, że wzornik można edytować).

 3. Na stronie rysunku zaznacz kształt, który chcesz dodać do wzornika.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść kształt z rysunku do wzornika, przeciągnij kształt ze strony rysunku do wzornika.

  • Aby skopiować kształt, naciśnij klawisz CTRL podczas przeciągania kształtu do wzornika.

   Kształt znajduje się teraz we wzorniku. Kształt jest wyświetlany jako ikona z etykietą „Wzorzec.x”, gdzie x to liczba.

 5. Aby zmienić nazwę kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kształtu, wskaż pozycję Edytuj wzorzec, a następnie kliknij pozycję Właściwości wzorca. Wpisz nazwę w polu Nazwa.

 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Kopiowanie kształtu z jednego wzornika do innego

 1. Otwórz wzornik zawierający kształt, który chcesz dodać do innego wzornika:

  • W menu Plik wskaż polecenie Kształty, a następnie wskaż polecenie Moje kształty lub inny folder zawierający wzornik.

 2. W otwartym wzorniku zawierającym kształt, który chcesz skopiować, kliknij prawym przyciskiem myszy ten kształt, wskaż polecenie Dodaj do moich kształtów, a następnie kliknij polecenie Ulubione, polecenie Dodaj do nowego wzornika lub polecenie Dodaj do istniejącego wzornika.

 3. Aby otworzyć wzornik zawierający skopiowany kształt, w menu Plik wskaż pozycję Kształty, a następnie wskaż folder Moje kształty lub inny folder zawierający wzornik.

  Porada: Jeśli oba wzorniki można edytować, możesz skopiować kształt z jednego wzornika i wkleić go do innego wzornika zamiast używania polecenia Dodaj do moich kształtów.

  Uwagi: 

  • Kształty we wzornikach programu Visio są często nazywane kształtami wzorców. Przeciągnięcie kształtu wzorcowego na stronę rysunku powoduje utworzenie kopii (wystąpienia) wzorca. Sam wzorzec pozostaje we wzorniku, dzięki czemu można go ponownie używać do tworzenia nowych kopii wzorca na stronach rysunków.

  • Kształty wzorcowe programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów wzorcowych programu Visio.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Klip wideo: Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych

Znajdowanie dodatkowych kształtów i wzorników

Importowanie pobranych wzorników

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×