Tworzenie zasobników w celu pogrupowania zadań

Po dodaniu zadań możesz pogrupować je w zasobnikach, aby ułatwić podział pracy na etapy, typy zadań lub działy albo usprawnić zapoznawanie się z zadaniami w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom określonego planu.

Konfigurowanie zasobników

Aby skonfigurować zasobniki dla zadań planu, na tablicy wybierz pozycję Dodaj nowy zasobnik i wprowadź nazwę zasobnika.

Dodawanie zadania do zasobnika

Nie widzisz dodawaj nowego zasobnika? Być może informacje na tablicy są pogrupowane w inny sposób. Wybierz pozycję Grupuj według w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Zasobniki.

Zmienianie grupowania według na zasobnik

Porada:  Chcesz zmienić nazwę zasobnika? Wybierz ją i wprowadź odpowiednie zmiany. Możesz nawet zmienić nazwę zasobnika Do wykonania na bardziej użyteczną.

Przenoszenie zadań do zasobników

Po utworzeniu zasobnika możesz rozpocząć organizowanie pracy, przeciągając do niego zadania.

Przeciąganie zadania do nowego zasobnika

Aby dodać do zasobnika nowe zadanie, wybierz znak plus (+) pod nazwą zasobnika. Wpisz nazwę zadania i wybierz pozycję Dodaj zadanie.

Dodawanie zadań

Inne sposoby organizowania informacji

Kolejność wyświetlania zasobników na ekranie można zmienić, przeciągając tytuł zasobnika w nowe miejsce.

Jeśli potrzebujesz więcej sposobów na zorganizowanie pracy, możesz skorzystać z przydatnych etykiet kolorowych.

Dodatkowe organzie zadania można uzyskać, używając etykiet.

Możesz oznaczać zadania wieloma kolorowymi etykietami, dzięki czemu od razu zorientujesz się, które zadania mają wspólne elementy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×