Tworzenie znaku wodnego z fotografii lub obrazu w programie Publisher

Użycie fotografii lub logo jako znaku wodnego w programie Publisher jest procesem dwuetapowym: najpierw dodaje się obraz do strony wzorcowej, a następnie formatuje się go.

Porada: Aby przekonwertować tekst, obiekt WordArt lub obiekt rysunowy na znak wodny, najpierw zapisz obiekt jako obraz: kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zapisz jako obraz,wybierz odpowiednie opcje, a następnie usuń obiekt i ponownie włóż go do dokumentu jako obraz.

Obrazy mogą być pięknymi znakami wodnymi lub pełnostronicowymi tłami publikacji. Możesz również dodać do fotografii znak wodny, na przykład dotyczący praw autorskich.

Dodawanie do publikacji obrazu jako znaku wodnego

 1. Kliknij pozycję Projekt strony > Strony wzorcowe > Edytuj strony wzorcowe.

  Zrzut ekranu przedstawiający listę rozwijaną Edytowanie stron wzorcowych w programie Publisher.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Obrazy lub Obrazy online.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje wstawiania obrazów w menu Wstaw w programie Publisher

 3. Znajdź obraz i kliknij pozycję Wstaw.

 4. Przeciągaj uchwyty obrazu, aż uzyska on rozmiar odpowiedniego znaku wodnego.

  Porada: Aby rozmiar obrazu był zmieniany jednakowo ze wszystkich stron, przeciągaj uchwyt narożny fotografii, naciskając jednocześnie klawisz Shift.

Formatowanie obrazu

Aby tekst publikacji był lepiej widoczny, dostosuj przezroczystość obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i kliknij polecenie Formatuj obraz.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje formatowania obrazu w programie Publisher

 2. Na karcie Obraz w obszarze Przezroczystość, zacznij od wpisania wartości (na przykład 85%) w polu przezroczystości, a następnie zwiększ lub zmniejsz wartość procentową, aby obraz stał się jaśniejszy lub ciemniejszy.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Formatowanie obrazu w programie Publisher

 3. Aby powrócić do strony publikacji, kliknij pozycję Zamknij stronę wzorcową na karcie Strona wzorcowa.

Dodawanie do publikacji obrazu jako znaku wodnego

 1. Kliknij pozycję Projekt strony > Strony wzorcowe > Edytuj strony wzorcowe.

  Wybieranie polecenia Edytuj strony wzorcowe w menu Strony wzorcowe

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Obraz.

  Wybieranie obrazu na karcie Wstawianie

 3. Znajdź obraz i kliknij pozycję Wstaw.

 4. Przeciągaj uchwyty obrazu, aż uzyska on rozmiar odpowiedniego znaku wodnego.

Formatowanie obrazu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i kliknij polecenie Formatuj obraz.

 2. Na karcie Obraz w obszarze Kontrolka obrazu kliknijpozycję Rozmniecie na liście Kolor, a następnie kliknij pozycję Koloruj ponownie.

 3. W oknie dialogowym Ponowne kolorowanie obrazu wybierz kolor znaku wodnego.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu wybierz inne odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W menu Rozmieść wskaż polecenie Kolejność,a następnie kliknij polecenie Wyślij na powrót.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×