Typowe błędy występujące podczas uruchamiania kwerendy dołączającej

Podczas uruchamiania zapytania dołączającego w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją „Program Microsoft Office Access nie może dołączyć wszystkich rekordów w kwerendzie dołączającej”.

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony z jednej z następujących przyczyn:

Błędy konwersji typu    Być może próbujesz dołączyć dane jednego typu do pola innego typu. Na przykład dołączanie tekstu do pola, które ma typ danych Liczba, spowoduje wystąpienie błędu. Sprawdź typy danych pól w tabeli docelowej, a następnie upewnij się, że do każdego z nich dołączasz poprawny typ danych.

Naruszenia klucza    Być może próbujesz dołączyć dane do jednego lub kilku pól będących częścią klucza podstawowego tabeli, takich jak pole identyfikatora. Przejrzyj projekt tabeli docelowej, aby sprawdzić, czy klucz podstawowy (lub dowolny indeks) ma dla właściwości Bez duplikatów ustawioną wartość Tak. Następnie sprawdź dołączane dane, aby upewnić się, że nie naruszają one reguł tabeli docelowej.

Naruszenia blokady    Jeśli tabela docelowa jest otwarta w widoku projektu lub otwarta przez innego użytkownika w sieci, może to spowodować blokady rekordów, które uniemożliwiają zapytaniu dołączenie rekordów. Upewnij się, że nikt nie korzysta z bazy danych.

Naruszenia reguły poprawności    Przejrzyj projekt tabeli docelowej, aby sprawdzić, jakie reguły poprawności w niej istnieją. Jeśli na przykład pole jest wymagane, a zapytanie nie udostępnia dla niego danych, zostanie wyświetlony błąd. Sprawdź również, czy tabela docelowa nie zawiera żadnych pól tekstowych, dla których ustawiono właściwość Zerowa dł. dozwolona na wartość Nie. Jeśli zapytanie nie dołącza do takiego pola żadnych znaków, zostanie wyświetlony błąd. Inne reguły poprawności również mogą powodować problem — na przykład dla pola Ilość może być ustawiona następująca reguła poprawności:

>=10

W takim przypadku nie można dołączać rekordów z ilością mniejszą niż 10.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia zapytań dołączających, zobacz Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą zapytania dołączającego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×