Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Podczas tworzenia tabel w aplikacjach sieci Web programu Access należy wybrać typ danych dla każdej kolumny danych. Typy danych w aplikacjach sieci Web programu Access są podobne do tych w plikach bazy danych dla komputerów stacjonarnych (accdb),ale istnieją pewne różnice, ponieważ dane są w rzeczywistości przechowywane w programie SQL Server. W poniższej tabeli przedstawiono typy danych dostępne w aplikacjach sieci Web programu Access oraz typy danych, do których się nadają. W przypadku użytkowników programu SQL Server pozyskamy również typy danych programu SQL Server, z którym są one zgodne.

Typ danych

Ustawienie właściwości Podtyp

Opis

Odpowiedni typ danych programu SQL Server

Autonumerowanie

Nie dotyczy

Wartość unikatowa generowana przez program Access dla każdego nowego rekordu.

int

Krótki tekst

Nie dotyczy

Dane alfanumeryczne od 1 do 4000 znaków (domyślny limit znaków wynosi 255).

nvarchar o długości od 1 do 4000

Długi tekst

Nie dotyczy

Dane alfanumeryczne o wartości do 2^30-1 bajtów.

nvarchar(max)

Liczba

Liczba całkowita (bez miejsc dziesiętnych)

Dane liczbowe.

int

Liczba

Liczba zmiennoprzecinkowa (zmienne miejsca dziesiętne)

Dane liczbowe.

double

Liczba

Liczba o stałej liczbie punktów (6 miejsc dziesiętnych)

Dane liczbowe.

decimal(28;6)

Data/godzina

Data

Daty.

date

Data/godzina

Godzina

Godziny.

time(3)

Data/godzina

Data z godziną

Daty i godziny.

datetime2(3)

Waluta

Nie dotyczy

Dane pieniężne.

decimal(28;6)

Tak/Nie

Nie dotyczy

Dane logiczne (tak/nie).

bit (wartość domyślna to false)

Hiperlink

Nie dotyczy

Adres linku do dokumentu lub pliku w Internecie lub intranecie

nvarchar(max)

Obraz

Nie dotyczy

Dane obrazu.

Varbinary danych obrazu binarnego(max), 2^31-1 bajtów

Obliczeniowe

Nie dotyczy

Wyniki wyrażenia, które tworzysz przy użyciu danych z jednego lub większej liczby pól w tabeli.

Zależy od wyników wyrażenia.

Odnośnik

Lista wartości

Zawartość listy wartości jest używana do sprawdzania poprawności zawartości pola.

nvarchar(220)

Odnośnik

Inna tabela lub zapytanie

Używa pola identyfikatora innej tabeli lub zapytania w celu zweryfikowania zawartości pola.

int

Dowiedz się więcej o typach danych programu SQL Server.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×