Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Typy danych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Podczas tworzenia tabel w programie Access należy wybrać typ danych dla każdej kolumny danych. Typ danych Krótki tekst jest często używany, ponieważ pozwala wprowadzić niemal każdy znak (literę, symbol lub liczbę). Jednak przemyślany wybór typów danych pozwala wykorzystać większą liczbę funkcji programu Access (na przykład sprawdzanie poprawności danych i funkcje) oraz zwiększa dokładność przechowywanych informacji. Poniższa tabela zawiera omówienie typów danych dostępnych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych (accdb i mdb).

Aby uzyskać pełną listę wszystkich właściwości pól dostępnych dla każdego typu danych, zobacz Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

W poniższej tabeli wymieniono typy danych dostępne w bazach danych dla komputerów stacjonarnych w programie Access 2013 i nowszych wersjach.

Typ danych

Zastosowanie

Rozmiar

Krótki tekst (wcześniej znany pod nazwą „Tekst”)

Dane alfanumeryczne (nazwy, tytuły itp.)

Maksymalnie 255 znaków.

Długi tekst (wcześniej znany pod nazwą „Nota”)

Duże ilości danych alfanumerycznych: zdania i akapity. Aby uzyskać więcej informacji na temat typu Długi tekst, zobacz Typ danych Nota nazywa się teraz „Długi tekst”.

Do około 1 gigabajta (GB), ale kontrolki służące do wyświetlania długiego tekstu są ograniczone do pierwszych 64 000 znaków.

Liczba

Dane liczbowe.

1, 2, 4, 8 lub 16 bajtów.

Duża liczba

Dane liczbowe.

8 bajtów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych Duża liczba.

Data/Godzina

Daty i godziny.

8 bajtów.

Rozszerzona data i godzina

Daty i godziny.

Zakodowany ciąg o długości równej 42 bajty

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z typu danych rozszerzonej daty/czasu.

Waluta

Dane pieniężne przechowywane z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

8 bajtów.

Autonumerowanie

Wartość unikatowa generowana przez program Access dla każdego nowego rekordu.

4 bajty (16 bajtów dla identyfikatora replikacji).

Tak/Nie

Dane Wartość logiczna (prawda/fałsz); program Access przechowuje wartość liczbową zero (0) dla fałszu i -1 dla prawdy.

1 bajt.

Obiekt OLE

Obrazy, wykresy lub inne obiekty ActiveX z innej aplikacji systemu Windows.

Do około 2 GB.

Hiperlink

Adres linku do dokumentu lub pliku w Internecie, intranecie, sieci lokalnej (LAN) lub na komputerze lokalnym

Do 8192 (każda z części typu danych Hiperlink może zawierać do 2048 znaków).

Załącznik

Możesz dołączać pliki, takie jak obrazy, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub wykresy. Każde pole załącznika może zawierać nieograniczoną liczbę załączników na rekord do limitu miejsca do magazynowania do rozmiaru pliku bazy danych. Typ danych Załącznik nie jest dostępny w formatach plików MDB.

Do około 2 GB.

Obliczeniowe

Możesz utworzyć wyrażenie, które korzysta z danych z jednego lub kilku pól. Możesz wyznaczyć różne typy danych wyniku z wyrażenia. Typ danych Obliczeniowe nie jest dostępny w przypadku formatu pliku MDB.

W zależności od typu danych dla właściwości Typ wyniku. Wynik typu danych Krótki tekst może zawierać maksymalnie 243 znaki. Długi tekst, Liczba, Tak/Nie i Data/Godzina powinny pasować do odpowiednich typów danych.

Kreator odnośników

Wpis Kreator odnośników w kolumnie Typ danych w Widoku projektu nie jest faktycznym typem danych. Gdy wybierzesz ten wpis, kreator pomoże Ci zdefiniować pole prostego lub złożonego odnośnika. Pole prostego odnośnika używa zawartości innej tabeli lub listy wartości do sprawdzania poprawności zawartości każdej wartości w wierszu. Pole złożonego odnośnika umożliwia przechowywanie wielu wartości tego samego typu danych w każdym wierszu.

W zależności od typu danych pola odnośnika.

W poniższej tabeli wymieniono typy danych dostępne w bazach danych dla komputerów stacjonarnych programów Access 2010 i Access 2007.

Typ danych

Zastosowanie

Rozmiar

Tekst

Dane alfanumeryczne (nazwy, tytuły itp.)

Maksymalnie 255 znaków.

Nota

Duże ilości danych alfanumerycznych: zdania i akapity.

Do około 1 gigabajta (GB), ale kontrolki służące do wyświetlania długiego tekstu są ograniczone do pierwszych 64 000 znaków.

Liczba

Dane liczbowe.

1, 2, 4, 8 lub 16 bajtów.

Data/Godzina

Daty i godziny.

8 bajtów.

Waluta

Dane pieniężne przechowywane z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

8 bajtów.

Autonumerowanie

Wartość unikatowa generowana przez program Access dla każdego nowego rekordu.

4 bajty (16 bajtów dla identyfikatora replikacji).

Tak/Nie

Dane Wartość logiczna (prawda/fałsz); program Access przechowuje wartość liczbową zero (0) dla fałszu i -1 dla prawdy.

1 bajt.

Obiekt OLE

Obrazy, wykresy lub inne obiekty ActiveX z innej aplikacji systemu Windows.

Do około 2 GB.

Hiperlink

Adres linku do dokumentu lub pliku w Internecie, intranecie, sieci lokalnej (LAN) lub na komputerze lokalnym

Do 8192 (każda z części typu danych Hiperlink może zawierać do 2048 znaków).

Załącznik

Możesz dołączać pliki, takie jak obrazy, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub wykresy. Każde pole załącznika może zawierać nieograniczoną liczbę załączników na rekord do limitu miejsca do magazynowania do rozmiaru pliku bazy danych. Typ danych Załącznik nie jest dostępny w formatach plików MDB.

Do około 2 GB.

Obliczeniowe

Możesz utworzyć wyrażenie, które korzysta z danych z jednego lub kilku pól. Możesz wyznaczyć różne typy danych wyniku z wyrażenia. Typ danych Obliczeniowe nie jest dostępny w przypadku formatu pliku MDB.

Uwaga: Typ danych Obliczeniowe nie jest dostępny w programie Access 2007.

W zależności od typu danych dla właściwości Typ wyniku. Wynik typu danych Krótki tekst może zawierać maksymalnie 243 znaki. Długi tekst, Liczba, Tak/Nie i Data/Godzina powinny pasować do odpowiednich typów danych.

Kreator odnośników

Wpis Kreator odnośników w kolumnie Typ danych w Widoku projektu nie jest faktycznym typem danych. Gdy wybierzesz ten wpis, kreator pomoże Ci zdefiniować pole prostego lub złożonego odnośnika. Pole prostego odnośnika używa zawartości innej tabeli lub listy wartości do sprawdzania poprawności zawartości każdej wartości w wierszu. Pole złożonego odnośnika umożliwia przechowywanie wielu wartości tego samego typu danych w każdym wierszu.

W zależności od typu danych pola odnośnika.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×