Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Ułatwienia dostępu w aplikacji Office Delve

Aplikacja Office Delve oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z niej. Na przykład czytniki zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika (UI). Osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą zamiast myszy korzystać ze skrótów klawiaturowych. W tym artykule omówiono funkcje ułatwień dostępu oferowane w aplikacji Delve.

Uwagi

W tym temacie

Opis głównych składników aplikacji Delve

W aplikacji Delve jest wyświetlana spersonalizowana zawartość, zależna od obecnie wykonywanej pracy i użytkowników, z którymi współpracujesz w usłudze Microsoft 365. Korzystając z aplikacji Delve, możesz odnajdywać dokumenty, które w danej chwili mogą być dla Ciebie najbardziej interesujące.

W aplikacji Delve dokumenty są wyświetlane jako karty zawartości. Informacje na karcie zawartości ułatwiają zrozumienie tego, dlaczego dany dokument będzie dla Ciebie interesujący lub istotny.

Uwaga:  Aplikacja Delve wyświetla tylko te dokumenty, w przypadku których masz uprawnienie do dostępu. Inne osoby nie zobaczą Twoich prywatnych plików. Aby uzyskać więcej informacji o prywatności w aplikacji Delve, zobacz Czy moje dokumenty są bezpieczne w aplikacji Office Delve.

Poruszanie się po programie: Omówienie interfejsu użytkownika aplikacji Delve

Osoby niewidome lub niedowidzące oraz użytkownicy z ograniczeniami ruchowymi mogą poruszać się po elementach aplikacji Delve, używając klawisza Tab. Aby przejść wstecz, należy użyć klawiszy Shift+Tab. Gdy zna się elementy interfejsu użytkownika w aplikacji Delve, można stworzyć sobie wyobrażenie o jego funkcjonowaniu i korzystać z tego modelu, aby szybciej poruszać się po interfejsie użytkownika.

Poniższa tabela zawiera opis głównych elementów interfejsu użytkownika w aplikacji Delve:

Obszar interfejsu użytkownika

Elementy interfejsu użytkownika aplikacji Delve

Na górze z lewej: linki nawigacyjne usługi Microsoft 365

 • Link Uruchamianie aplikacji.

 • Link Microsoft 365.

 • Link Delve.

Pierwsze dwa elementy są wspólne dla wszystkich aplikacji sieci Web usługi Microsoft 365

Na górze z prawej: informacje dotyczące usługi Microsoft 365

 • Okienko Powiadomienia.

 • Okienko Ustawienia.

 • Okienko Pomoc.

 • Okienko Konto.

Te elementy są wspólne dla wszystkich aplikacji sieci Web usługi Microsoft 365

Po lewej: główna nawigacja aplikacji Delve

 • Pole Wyszukaj. Umożliwia wyszukiwanie osób, plików i tablic.

 • Link Strona główna (prowadzi on do tej samej strony co link nawigacyjny Delve na górze po lewej stronie). Po wybraniu tego linku aplikacja Delve wyświetla dokumenty, które mogą być najbardziej interesujące dla Ciebie w danej chwili. Są to różne dokumenty, nad którymi pracował użytkownik i jego współpracownicy. Aby dowiedzieć się więcej na temat elementów interfejsu użytkownika kart zawartości, przejdź do następnego wiersza tej tabeli.

 • Link Ja. Po wybraniu tego linku wyświetlana jest strona Twojego profilu. Na stronie profilu możesz znaleźć i zaktualizować informacje w swoim profilu, a także szybko ponownie wyświetlić dokumenty, które były ostatnio tworzone lub modyfikowane przez Ciebie.

 • Link Ulubione. Po wybraniu tego linku aplikacja Delve wyświetla dokumenty, które zostały oznaczone przez Ciebie jako ulubione.

 • Lista Osoby. Znajduje się na niej maksymalnie siedem osób ostatnio odwiedzanych przez Ciebie w aplikacji Delve. Po wybraniu osoby na tej liście wyświetlana jest strona profilu tej osoby.

 • Lista Tablice. Znajduje się na niej maksymalnie pięć tablic, które zostały przez Ciebie utworzone lub oznaczone jako ulubione. Tablice są używane do grupowania i udostępniania dokumentów.

W lewym dolnym rogu, poniżej głównych elementów nawigacyjnych, wyświetlane są dwa linki:

 • Link Uzyskiwanie aplikacji mobilnej Delve.

 • Link Informacje o prywatności w aplikacji Delve.

Karta zawartości

Na karcie zawartości wyświetlane są następujące elementy interfejsu użytkownika:

 • Zdjęcie i nazwisko osoby, która ostatnio zmodyfikowała dokument.

 • Godzina ostatniej modyfikacji dokumentu.

 • Obraz podglądu wyodrębniony z dokumentu. Jeśli dokument nie zawiera obrazu, aplikacja Delve wyświetli domyślny obraz przedstawiający typ pliku.

 • Typ pliku dokumentu.

 • Lokalizacja, w której dokument jest przechowywany. Jest to witryna programu SharePoint lub usługa Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole określonej osoby.

 • Liczba widoków dla dokumentu.

 • Ikona, którą można wybrać w celu dodania lub usunięcia dokumentu z folderu Ulubione.

 • Ikona, którą można wybrać w celu dodania lub usunięcia dokumentu z tablicy.

 • Ikona umożliwiająca wyświetlenie dodatkowych opcji. Po wybraniu tej ikony otwierane jest okno dialogowe i możesz wybrać następujące opcje:

  • wysłanie linku do dokumentu za pośrednictwem poczty e-mail;

  • skopiowanie linku do dokumentu;

  • ustalenie lub zmiana tego, kto ma dostęp do dokumentu;

  • opublikowanie dokumentu w usłudze Yammer.

Skróty klawiaturowe w aplikacji Delve

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych, z których można korzystać w aplikacji Delve, zobacz Skróty klawiaturowe dla aplikacji Office Delve.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft pragnie zapewnić najlepsze możliwe środowisko obsługi dla wszystkich swoich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii pomocniczych i oferuje pomoc w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby poznać szczegóły dotyczące kontaktu dla swojego regionu, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×