Dzięki PowerPoint Web App możesz przejrzeć slajdy zespołu lub przejść przez prezentację krok po kroku w przeglądarce sieci Web, nie czekając na PowerPoint otwarcia prezentacji na komputerze.

PowerPoint Web App

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij link skojarzony z PowerPoint prezentacją.

  2. Kliknij przyciski strzałek u dołu ekranu, aby przechodzić między slajdami, lub kliknij przycisk Rozpocznij pokaz slajdów, aby odtworzyć pokaz slajdów w widoku pełnoekranowym.

Szybkie dodawanie slajdów

Jeśli Twój współpracownik chce, aby dodać kilka slajdów do prezentacji zespołu, możesz szybko to zrobić w przeglądarce.

PowerPoint Web App

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij link skojarzony z PowerPoint prezentacją.

  2. Kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce.

  3. Kliknij pozycję Nowy slajd.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w prezentacji, których nie można wprowadzić w przeglądarce, zrób tak:

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Otwórz w PowerPoint.

  2. Na PowerPoint zapisz prezentację. Zostanie on zapisany z powrotem w witrynie programu SharePoint.

Drukowanie z przeglądarki

Aby wydrukować slajdy, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga:  Przeglądarka plików PDF jest wymagana do drukowania w programie PowerPoint Web App.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat PowerPoint Web App, zobacz rzut oka na aplikację PowerPoint Web App oraz Wprowadzenie do aplikacji PowerPoint Web App.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×