Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Spróbuj użyć nowej funkcji XLOOKUP, ulepszonej wersji funkcji WYSZUKAJ.VLOOKUP, która działa w dowolnym kierunku i domyślnie zwraca dokładne dopasowania, dzięki czemu korzystanie z nich jest łatwiejsze i wygodniejsze niż jego poprzedniki.

Podczas tworzenia funkcji WYSZUKAJ.V.WYSZUKAJ lub WYSZUKAJ.ZAKRES należy wprowadzić zakres komórek, na przykład D2:F39. Ten zakres jest nazywany table_array, a argument to po prostu fragment danych, których funkcja potrzebuje do uruchomienia. W takim przypadku funkcja wyszukuje w tych komórkach dane, które próbujesz znaleźć.

Argument table_array jest zawsze drugim argumentem funkcji WYSZUKAJ.V.WYSZUKAJ lub WYSZUKAJ.HLOOKUP (pierwsza z nich to wartość, która próbujesz znaleźć), a funkcje nie będą działać bez niego.

Pierwszy argument, wartość, którą należy znaleźć, może być określoną wartością, taką jak "41" lub "kowalski" lub odwołaniem do komórki, takim jak F2. Pierwszy argument może zatem wyglądać tak:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(F2;...

Argument table_array jest zawsze zgodny z wartością odnośnika, w następujący sposób:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(F2;B4:D39;...

Zakres komórek wymieniony w tym table_array może używać względnych lub bezwzględnych odwołań do komórek. Aby skopiować funkcję, należy użyć odwołań bezwzględnych, w ten sposób:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(F2;$B$2:BD$39;...

Ponadto komórki w tym table_array mogą się żyć w innym arkuszu w skoroszycie. Jeśli tak się stanie, argument będzie zawierał i nazwę arkusza, a składnia będzie wyglądać następująco:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(F2;Arkusz2!$C$14:E$42;...

Upewnij się, że za nazwą arkusza znajduje się wykrzyknik.

Na koniec (na whew) wprowadzasz trzeci argument, czyli kolumnę zawierającą wartości, które próbujesz znaleźć. Jest to kolumna odnośnika. W pierwszym przykładzie ujmliśmy zakres komórek od B4 do D39, który znajduje się w trzech kolumnach. Zachcęmy wartości, które chcemy widzieć na żywo w kolumnie D, trzeciej kolumnie w tym zakresie komórek, więc ostatni argument to 3.

=WYSZUKAJ.POZIOMO(F2;B4:D39;3)

Możesz użyć opcjonalnego czwartego argumentu: Prawda lub Fałsz. W większości przypadków używaj funkcji Fałsz.

Jeśli użyjemy wartości Prawda lub czwartego argumentu pozostawisz puste, funkcja zwróci przybliżone dopasowanie do wartości pierwszego argumentu. Więc aby kontynuować przykład, jeśli pierwszy argument ma wartość "kowalski" i użyjemy wartości Prawda, funkcja zwróci wartości "Kowalski", "Kowalski" i tak dalej. Jednak w przypadku użycia fałszu funkcja zwraca tylko "Kowalski", czyli dokładne dopasowanie i tego chce większość osób.

Użycie wartości Prawda jest jeszcze trudniejsze, jeśli kolumna odnośnika — kolumna owana w trzecim argumentze — nie jest posortowana w kolejności rosnącej (od A do Z lub od najmniejszej do największej liczby), funkcja może zwrócić nieprawidłowy wynik. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat Wyszukiwania wartości przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.WYSZUKAJ.V.ODW i innych funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach WYSZUKAJ.V.WYSZUKAJ i WYSZUKAJ.HLOO, zobacz:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×