Po zaznaczeniu wiadomości na liście wiadomości możesz ją wyświetlić w okienku odczytu i uzyskać dostęp do wielu różnych typów załączników plików. Możesz dostosować sposób działania i wyglądu okienka odczytu lub wyłączyć to okienko.

Oprócz korzystania z okienka odczytu w celu szybkiego przeglądania wiadomości możesz także wyświetlić podgląd pierwszych kilku wierszy wiadomości na liście wiadomości, a także podzielić długie wiadomości, dzieląc okno wiadomości.

Włączanie, wyłączanie i przenoszenie okienka odczytu

Okienko odczytu jest domyślnie włączone. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wyłączyć okienko odczytu:   Na karcie Widok w grupie Układ wybierz pozycję Okienko odczytu, a następnie wybierz pozycję Wyłączone.

 • Aby włączyć lub przenieść okienko odczytu:   Na karcie Widok w grupie Układ wybierz pozycję Okienko odczytu, a następnie wybierz pozycję Do prawej lub U dołu.

  Opcje okienka odczytu

Wybranie pozycji Wyłączone powoduje zamknięcie okienka odczytu tylko dla bieżącego folderu. Aby szybko wyłączyć okienko odczytu dla wielu folderów, na karcie Widok wybierz pozycję Zmień widok > Zastosuj widok bieżący do innych folderów poczty,a następnie wybierz foldery w oknie dialogowym Stosowanie widoku.

 1. Na karcie Widok w grupie Układ wybierz pozycję Okienko odczytu, a następnie wybierz pozycję Opcje.

 2. Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pole wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu, a następnie wpisz liczbę w polu Czekaj n sekund przed oznaczeniem wiadomości jako przeczytanej.

  Aby wyłączyć tę funkcję, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu.

  Opcje okienka odczytu

Włączenie "zawsze wyświetlaj podgląd wiadomości" spowoduje wyświetlenie najnowszej wiadomości w okienku odczytu podczas przechodzenia do innego folderu. 

Gdy ta funkcja jest wyłączona, po pierwszym przejściu do folderu po uruchomieniu programu Outlook w okienku nawigacji pojawi się pozycja "Wybierz element do przeczytania". 

Domyślnie zawsze wyświetlaj podgląd wiadomości, ale możesz je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie.

 1. Na karcie Widok w grupie Układ wybierz pozycję Okienko odczytu, a następnie wybierz pozycję Opcje.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawsze wyświetlaj podgląd wiadomości.

  Opcje okienka odczytu

Odczytywanie przy użyciu klawisza spacji umożliwia szybkie poruszanie się po wiadomościach w okienku odczytu. Przy każdym naciśnięciu klawisza spacji zawartość okienka odczytu jest przewijana o jedną stronę. Po wyświetleniu całego elementu jest wyświetlany kolejny nieprzeczytany element z listy wiadomości.

Odczyt jednym klawiszem jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć w dowolnym momencie.

 1. Na karcie Widok w grupie Układ wybierz pozycję Okienko odczytu, a następnie wybierz pozycję Opcje.

 2. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie pola wyboru Przewijaj zawartość okienka podglądu, gdy naciskam klawisz spacji.

  Opcje okienka odczytu

Istnieją dwa sposoby tymczasowego zwiększenia lub zmniejszenia stopnia powiększenia w okienku odczytu programu Microsoft Outlook. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Użyj kontrolki Powiększanie znajdującej się w dolnej części okna programu Outlook.

  Formant powiększenia

 • Jeśli korzystasz z myszy z kółkiem sterującym, kliknij w okienku odczytu, naciśnij klawisz CTRL i przewiń koło przewijania. Obracanie kółka w kierunku od siebie powoduje powiększanie zawartości, a obracanie w kierunku do siebie — pomniejszanie zawartości.

Uwaga: Powiększenie dotyczy tylko bieżącego elementu w okienku odczytu. Po wybraniu innego elementu lub folderu okienko odczytu powróci do domyślnego powiększenia (100 procent).

Jednym ze sposobów szybkiego przeglądania Skrzynki odbiorczej jest użycie funkcji Podgląd wiadomości, która umożliwia wyświetlanie od jednego do trzech pierwszych wierszy każdej wiadomości na liście wiadomości wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy oraz wierszem tematu.

Na karcie Widok wybierz pozycję Podgląd wiadomości, a następnie wybierz opcję.

Ustawianie podglądu wiadomości

W wiadomości, która czytasz lub komponujesz, możesz podzielić okno w poziomie na dwa okienka. Pozwala to na oddzielne przewijanie zawartości w okienkach, dzięki czemu można wyświetlić dwa fragmenty wiadomości, które nie byłyby widoczne jednocześnie na ekranie.

 1. Otwórz wiadomość w osobnym oknie.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+S, a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć poziomy podział.

 3. Przeciągnij pasek podziału w żądane miejsce. Zawartość jednego okienka można przewijać niezależnie od zawartości w drugim okienku.

Aby powrócić do widoku pojedynczego okna wiadomości, przeciągnij pasek podziału w górę lub w dół okna. Aby wyłączyć podzielony widok, można również ponownie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+S.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×