Spis treści
×
Typy danych połączonych
Typy danych połączonych

Używanie selektora danych do określania typów danych

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo.

Aby przekonwertować dane na typ danych, w programie Excel są wyszukiwane dopasowania między wartościami komórek a dostawcą bazy danych. Jeśli istnieje takie dopasowanie, w komórce zostanie wyświetlona ikona typu danych, wskazująca, że została ona pomyślnie przekonwertowana. Jeśli zamiast tego jest wyświetlana ikona  Ikona znaku zapytania  i jest otwierany selektor danych, oznacza to, że program Excel wymaga Twojej pomocy w wybraniu właściwego typu danych lub znalezieniu dopasowania.

Porada: W programie Excel w sieci web możesz wybrać kartę Za pomocą kart znajdujących się po prawej stronie okienka selektora danych możesz przechodzić między okienkami.  Typ danych lub kartę  Wybierz ikonę ? po prawej stronie, aby przechodzić między okienkami w aplikacji internetowej.  Pomoc znajdującą się po prawej stronie, aby przechodzić między okienkami.

Wypróbuj to!

 1. Jeśli próbujesz wykonać konwersję na typ danych i w komórce jest wyświetlany znak zapytania   Ikona znaku zapytania   zamiast ikony typu danych, musisz uściślić lub dopasować wynik w Selektorze danych. Jeśli Selektor danych nie zostanie automatycznie otwarty, możesz go otworzyć, wybierając ikonę znaku zapytania   Ikona znaku zapytania    w danej komórce.

 2. Przejrzyj wyniki w selektorze danych, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Selektor danych przejdzie do następnego wyniku wymagającego identyfikacji.

  Uwaga: Potrzebujesz pomocy w określaniu lub uzyskiwaniu prawidłowych wyników? Zobacz sekcję dotyczącą uściślania wyników poniżej.

 3. Gdy wszystkie wartości komórek będą połączone z typem danych, selektor danych zostanie zamknięty. Od tego momentu można wyświetlać karty oraz wstawiać dane.

Często zadawane pytania dotyczące selektora danych

Jak uściślić wyniki, aby uzyskać prawidłowy typ danych?

Jeśli do konwertowania tekstu na typ danych wybrano opcję Automatycznie, program Excel wykona konwersję na typ danych, który jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem, lub wyświetli w selektorze danych wyniki, które wydają się najbardziej prawdopodobne. Jeśli jednak wynik jest niepoprawny, możesz łatwo go zmienić lub określić odpowiedni typ danych.

Uwaga: Na przykład termin „Brazylia” najprawdopodobniej zostanie przekonwertowany na kraj, ale wybranie typu danych Filmy lub wyszukanie wyrażenia „film Brazylia” w selektorze danych spowoduje wyświetlenie wyników dotyczących filmu „Brazil”. 

Spróbuj wykonać dowolną z tych czynności, aby uzyskać prawidłowy wynik typu danych:

 • Zaznacz komórkę, którą chcesz zmienić, przejdź do pozycji Dane i wybierz odpowiedni typ danych w galerii typów danych na wstążce.

 • Jeśli to możliwe, określ terminy w selektorze danych lub wpisując tekst w komórce. Na przykład zamiast terminu „gala” użyj terminu „jabłko gala”.

  Uwaga: Jeśli tekst został przekonwertowany na nieprawidłowy typ danych, możesz też kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy, wybrać kolejno pozycje Typy danych > Zmień..., a następnie wybrać inny wynik lub uściślić termin w selektorze danych.

Co zrobić, jeśli żaden z wyników nie pasuje do tego, czego szukam?

Jeśli selektor danych jest otwarty, ale nie ma żadnych wyników, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź pisownię tekstu i upewnij się, że każdy unikatowy termin znajduje się w oddzielnej komórce.

 • Spróbuj użyć podobnych i alternatywnych terminów. Możesz na przykład wpisać „most” zamiast „wiadukt”.

 • Jeśli to możliwe, określ terminy w selektorze danych lub wpisując tekst w komórce. Na przykład zamiast terminu „gala” użyj terminu „jabłko gala”.

Jeśli nadal nie znajdujesz żadnych wyników, możesz sprawdzić dostępne typy połączonych danych, aby ustalić, czy dany temat jest już przez nas obsługiwany. W przypadku terminu, do którego nie pasuje żaden wynik, możesz ręcznie dodać dane lub usunąć wiersz.

Co zrobić, jeśli istnieje wiele wyników o tej samej nazwie?

Może się tak zdarzyć w przypadku niektórych typów danych, na przykład dla typu danych Żywność. Możesz:

 • Uściślić wyniki, wprowadzając bardziej szczegółowy termin w polu tekstowym selektora danych.

 • Wybrać obraz wyniku, aby otworzyć widok szczegółowy i łatwiej dokonać wyboru na podstawie tych informacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jak przekazywać opinie na temat typów danych

Uzyskiwanie faktów dotyczących chemii za pomocą typu danych Chemia

Uzyskiwanie faktów dotyczących żywności za pomocą typu danych Żywność

Typy połączonych danych — często zadawane pytania i porady

Jakie typy połączonych danych są dostępne w programie Excel?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×