Znajdowanie numeru produktu firmy Avery® w programie Word

W przypadku korzystania z artykułów papierowych firmy Avery, takich jak etykiety, wizytówki, separatory, identyfikatory itp., można użyć szablonów firmy Avery w programie Word. Potrzebny jest jedynie numer produktu.

 1. Przejdź do pozycji Korespondencja > Etykiety.

  Przycisk Etykieta na wstążce Korespondencja
 2. W oknie dialogowym Etykiety wybierz pozycję Opcje.

  Przycisk Opcje etykiet
 3. W menuOpcje wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Typ drukarki wybierz typ używanej drukarki.

  • Z listy Rodzaje etykiet wybierz jedną z opcji produktów firmy Avery.

  • Z listy Numer produktu wybierz numer odpowiadający numerowi posiadanego produktu firmy Avery.

  Okno dialogowe Opcje etykiet

 4. Jeśli nie widzisz potrzebnej etykiety, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz numer produktu, który jest najbardziej zbliżony do Twojego produktu.

  2. Wybierz pozycję Nowa etykieta.

  3. Zmień wartości w polach tak, aby dopasować je do posiadanych etykiet.

   W polu Podgląd widać wymiary dotyczące używanych arkuszy firmy Avery.

  4. Wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Etykieta niestandardowa
 5. Wybierz przycisk OK.

 6. Aby mieć ten sam adres lub informacje na wszystkich etykietach, wpisz go w polu Adres dostawy i wybierz przycisk OK.

  Pole Adres dostawy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×