Udostępnianie dokumentów lub folderów w programie SharePoint Server

Dokumenty i foldery przechowywane w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole pozostają prywatne, dopóki nie zdecydujesz się ich udostępnić. Podobnie w bibliotece witryny warto udostępnić określone dokumenty lub foldery osobom, które nie mają w innym przypadku dostępu do witryny. Podczas udostępniania dokumentów i folderów możesz określić, czy osoby te mają mieć prawo ich edytowania, czy tylko wyświetlania.

Udostępnianie dokumentu lub folderu

 1. Przejdź do usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole lub biblioteki witryny zawierającej dokument lub folder, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz wielokropek (...) obok dokumentu lub folderu, aby otworzyć objaśnienie dokumentu, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Rozpoczynanie udostępniania dokumentu w bibliotece programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie na karcie Zapraszanie osób wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument lub folder.

 4. Wybierz ustawienie uprawnienia.

  Wybieranie ustawienia uprawnień dla osób zaproszonych do udostępniania dokumentu

 5. W razie potrzeby wpisz tekst, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail wysyłanej wszystkim zaproszonym osobom. Wiadomość e-mail zawiera link do udostępnionego dokumentu.

 6. Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail, kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie usuń zaznaczenie opcji Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

Początek strony

Często zadawane pytania

Jak udostępnić dokument wszystkim w mojej organizacji?

W usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole istnieją dwie metody udostępnienia dokumentu wszystkim osobom:

 • Użyj okna dialogowego Udostępnianie. Postępuj zgodnie z opisaną wyżej procedurą udostępniania dokumentu lub folderu, ale w polu Zaproś osoby wpisz Wszyscy.

  Udostępnianie dokumentu wszystkim przy użyciu okna dialogowego Udostępnianie

 • Utwórz folder „Udostępnione wszystkim” (lub folder o podobnej nazwie) i umieszczaj w nim tworzone dokumenty. Aby utworzyć folder, kliknij pozycję pliki > Nowy folder. Możesz udostępnić ten folder innym osobom podczas tworzenia go.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder Udostępnione wszystkim

Okno dialogowe Udostępnianie umożliwia wybranie pozycji „Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych”. Jeśli organizacja zezwala na udostępnianie zewnętrzne, określenie „Wszyscy” dotyczy też użytkowników zewnętrznych — osób spoza organizacji, które zostały wcześniej zaproszone do udostępniania dokumentów jako goście przez Ciebie lub innych użytkowników w organizacji.

Jeśli masz udostępniony folder wszyscy, wszyscy uzyskali uprawnienia do edytowania dokumentów, które zostały umieszczone w folderze udostępnione wszystkim, o ile nie zmienisz ustawienia uprawnień lub jeśli nie utworzono Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole przed 2014 czerwca. Jeśli Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole została utworzona przed tą datą, folder udostępnione wszystkim został uruchomiony z uprawnieniami tylko do wyświetlania. Możesz zmienić te ustawienia uprawnień w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi udostępniania folderu we wcześniejszej części tego artykułu.

Początek strony

Jak inni użytkownicy mogą znaleźć dokumenty, które udostępniam wszystkim?

Dokumenty, które udostępniasz wszystkim osobom, nie pojawiają się w ich widokach Udostępnione mi w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole. Jaka jest tego przyczyna? Zauważ, że zależnie od wielkości Twojej organizacji mogą istnieć setki lub nawet tysiące dokumentów udostępnianych wszystkim. Możesz również nie życzyć sobie wysyłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do każdej osoby w Twojej organizacji.

Zamiast tego mogą one znaleźć te dokumenty w następujący sposób:

 • Korzystając z linka wysłanego przez Ciebie bezpośrednio w wiadomości e-mail.

  Sieciowy adres URL każdego dokumentu możesz znaleźć w jego objaśnieniu.
  Adres URL dokumentu w sieci Web Skopiuj adres URL i wklej go w wiadomości e-mail zaadresowanej do określonych osób, które chcesz powiadomić.

 • Za pomocą pola Wyszukiwanie w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

  W tym przykładzie użytkownik wyszukuje słowo kluczowe „Procesy sądowe”, aby znaleźć wszelkie dokumenty na ten temat udostępnione w ramach organizacji. Wyszukiwanie słów kluczowych w celu znalezienia dokumentów udostępnionych przez inne osoby

Początek strony

Jak sprawdzić, komu udostępniam dokument?

 1. Wybierz menu Więcej (...) obok dokumentu, którego kartę podręczną chcesz otworzyć.

  Na karcie podręcznej są wyświetlane nazwy osób, którym udostępniasz dokument.

  Na karcie podręcznej znajduje się lista osób współużytkujących dokument

 2. Jeśli nazwy wszystkich osób, którym udostępniasz, nie mieszczą się na karcie, wybierz link Więcej na końcu listy nazw. Możesz przewijać listę, aby wyświetlić wszystkie nazwy.

  Karta Udostępnianie w oknie dialogowym Udostępnianie

  Porady: 

  • Jeśli w bibliotece, w której pracujesz, jest widoczna kolumna Udostępnianie, możesz wybrać ikonę osób, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie.

  • Ikona udostępniania dla dokumentu udostępnionego co najmniej dwóm osobom

Jak zatrzymać udostępnianie dokumentu lub folderu?

Aby ustawić dokument lub folder ponownie jako prywatny, możesz zatrzymać jego udostępnianie.

 1. Wybierz ikonę osób dla dokumentu lub folderu, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie.

  Ikona udostępniania dla dokumentu udostępnionego co najmniej dwóm osobom

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie wybierz pozycję Może wyświetlać lub Może edytować obok osoby, dla której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

  Polecenie Zatrzymaj udostępnianie w oknie Udostępnianie w usłudze OneDrive dla Firm

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×