Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Udostępnianie ekranu w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Korzystanie z programu Skype dla firm razem z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows umożliwia udostępnienie ekranu uczestnikom spotkania. Możesz udostępnić cały ekran (Udostępnij pulpit), jeśli chcesz wyświetlić działania w wielu programach, lub udostępnić jeden program (Udostępnij okno), jeśli chcesz wyświetlić tylko jeden program lub grupę plików, a pozostałe obszary komputera mają pozostać ukryte.

Aby udostępniać zawartość na spotkaniu programu Skype dla firm, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli opcja ta jest niedostępna, poproś jedną z osób prowadzących o przyznanie ci uprawnień osoby prowadzącej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Używanie paska narzędzi udostępniania

Gdy udostępniasz ekran lub program, u góry ekranu programu Skype dla firm jest wyświetlany pasek narzędzi z przyciskami umożliwiającymi sterowanie udostępnianiem. Pasek narzędzi udostępniania pozwala wykonywać następujące czynności:

 • Przekazywanie kontroli nad pulpitem pozostałym uczestnikom spotkania lub ponowne przejmowanie kontroli od innych osób.

 • Zatrzymywanie prezentowania ekranu lub programu.

 • Przypinanie paska narzędzi, aby był stale widoczny.

 1. Aby przenieść fokus klawiatury na pasek narzędzi, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Spacja.

 2. Aby poruszać się po elementach paska narzędzi, naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu będzie odczytywać informacje dotyczące poszczególnych elementów.

 3. Aby wybrać opcję na pasku narzędzi, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przenieść fokus z powrotem do okna połączenia lub spotkania, naciśnij klawisz Esc.

Udostępnianie ekranu lub programu

Uwaga: Aby udostępniać zawartość na spotkaniu programu Skype dla firm, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli opcja ta jest niedostępna, poproś jedną z osób prowadzących o przyznanie ci uprawnień osoby prowadzącej.

Porada: Gdy zaczniesz udostępniać pulpit, wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć wszystkie twoje programy, pliki i powiadomienia. Przed rozpoczęciem prezentowania pulpitu zamknij lub zminimalizuj okienka programów, których nie chcesz pokazywać.

Porada: Gdy zaczniesz udostępniać jeden program, twój status w programie Skype dla firm zmieni się na W trakcie rozmowy konferencyjnej. Gdy zaczniesz udostępniać cały pulpit, status zmieni się na Prezentuje i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń.

 1. Aby poruszać się po elementach sterujących okna rozmowy lub spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Udostępnij, udostępnianie zawartości”.

 2. Aby otworzyć menu Udostępnij zawartość, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz „Udostępnij pulpit”.

 3. Aby rozpocząć prezentowanie całego pulpitu wszystkim uczestnikom spotkania, naciśnij klawisz Enter.

  Uwagi: 

  • Jeśli usłyszysz „Okno programu Skype dla firm, przycisk Anuluj”, zostanie wyświetlone następujące powiadomienie: „Cała zawartość wybranego monitora będzie widoczna dla innych osób”.

  • Jeśli nie chcesz, aby to powiadomienie pojawiało się za każdym razem, gdy udostępniasz pulpit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Nie pokazuj tego ponownie, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „OK, przycisk”.

  Wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć cały twój pulpit. Fokus wróci do okna spotkania w programie Skype dla firm.

 4. Aby prezentować tylko jeden program, w menu Udostępnij zawartość naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Udostępnij okno”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno Udostępnianie okna z listą wszystkich aktywnych programów na komputerze. Fokus będzie na przycisku Anuluj. Usłyszysz „Udostępnianie okna, okno, przycisk Anuluj”.

  • Aby przejść do pierwszego dostępnego programu do prezentowania, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę programu.

  • Aby poruszać się po dostępnych programach, naciskaj klawisz Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Gdy usłyszysz nazwę programu, który chcesz prezentować, naciśnij klawisz Spacja. Przycisk Udostępnij stanie się aktywny. Naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to udostępnienie programu wszystkim uczestnikom połączenia i powrót fokusu do okna spotkania programu Skype dla firm.

  Porada: Podczas prezentowania jednego programu program udostępniony wyświetla czarny kwadrat, jeśli znajduje się na nim Skype dla firm okno spotkania. Jeśli masz wiele monitorów, spróbuj przenieść okno spotkania na monitor pomocniczy, aby nigdy nie było ono na wierzchu udostępnionego programu.

 5. Aby zatrzymać udostępnianie ekranu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony na pasek narzędzi wyświetlany u góry ekranu. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zatrzymaj udostępnianie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz udostępniać ekran podczas spotkania. Możesz dzięki temu prezentować treści ze swojego komputera Mac, aby skuteczniej przekazywać informacje.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Pamiętaj, że aby móc udostępniać ekran na spotkaniu programu Skype dla firm dla komputerów Mac, musisz być osobą prowadzącą. Jeśli ta opcja jest wyszarzona, poproś jedną z osób prowadzących o nadanie Ci dostępu osoby prowadzącej.

 • Gdy zaczniesz udostępniać ekran, wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli widzieć wszystkie twoje programy, pliki i powiadomienia. Przed rozpoczęciem prezentowania ekranu zamknij lub ukryj programy, których nie chcesz pokazywać.

Udostępnianie ekranu

Uwaga: Gdy zaczniesz prezentację, twój status w programie Skype dla firm dla komputerów Mac zmieni się na „W trakcie rozmowy konferencyjnej” i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń poza spotkaniem online.

 1. Dołącz do spotkania online i naciśnij klawisze Control+Command+S na klawiaturze. Usłyszysz komunikat: „Udostępnianie ekranu, okno, systemowe okno dialogowe. Teraz znajdujesz się w elemencie tekstowym”.

 2. Podczas prezentacji możesz wykonywać następujące czynności:

  • Aby przełączyć się w tryb pełnoekranowy, naciśnij klawisze Control+Opcja+M, W. Następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Tryb pełnoekranowy”, i naciśnij spację. Usłyszysz komunikat: „Przełącz aplikację Skype dla firm w tryb pełnoekranowy”. Aby wrócić do trybu normalnego ekranu, naciśnij klawisz Esc.

  • Aby ukryć aktywne okno, naciśnij klawisze Command+H.

  • Aby przywrócić ukryte okno, naciskaj klawisze Command+Tab, aż usłyszysz odpowiednią nazwę aplikacji.

  • Aby uzyskać dostęp do funkcji Dock, naciśnij klawisze Control+Opcja+D. Usłyszysz komunikat „Dock, <bieżący fokus na obszarze funkcji Dock>”.

  • Aby zamknąć aktywne okno, naciśnij klawisze Command+W.

 3. Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij klawisze Control+Command+S. Usłyszysz komunikat „Zatrzymaj udostępnianie”.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz udostępniać swój ekran w aplikacji Skype dla firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Lokalizacje i elementy interfejsu użytkownika dostępne po otwarciu programu Skype dla firm na urządzeniu mogą być różne. Zawartość i elementy interfejsu użytkownika opisane w tym temacie to przykładowa zawartość i elementy, które mogą być widoczne.

Udostępnianie ekranu

 1. Dołącz do spotkania.

  Porada: Więcej informacji o dołączaniu do spotkania online znajdziesz w sekcji Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu.

  Uwaga: Upewnij się, że pełnisz na spotkaniu rolę osoby prowadzącej prezentację. Taką rolę pełnisz, jeśli jesteś organizatorem spotkania.

 2. Na ekranie spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte menu Więcej. Usłyszysz komunikat „Więcej”.

 3. Aby prowadzić prezentację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentacja”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Usłyszysz komunikat: „Przeglądaj”. Następnie, aby znaleźć plik prezentacji, który chcesz udostępnić, dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte menu Przeglądaj.

 4. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji zawierającej plik, który chcesz przedstawić. W miarę poruszania się funkcja VoiceOver będzie odczytywać nazwy kolejnych lokalizacji. Aby wybrać lokalizację, dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Aby przeglądać pliki lub foldery w wybranej lokalizacji, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę elementu, który chcesz zaprezentować. Aby wybrać element, dwukrotnie dotknij ekranu. Gdy wybierzesz plik, prezentacja rozpocznie się automatycznie i będzie widoczna dla wszystkich uczestników spotkania.

  Uwaga: Aby podczas udostępniania prezentacji programu PowerPoint pokazać kolejny slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Następny slajd”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Aby zakończyć udostępnianie ekranu po skończonej prezentacji, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte menu Więcej. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zatrzymaj prezentację”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby udostępnić prezentację programu PowerPoint podczas spotkania w aplikacji Skype dla firm dla Androida, możesz użyć funkcji TalkBack — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android. Nie możesz przy tym udostępnić całego swojego ekranu ani zawartości innych aplikacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm dla Androida nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Dołącz do spotkania.

  Upewnij się, że pełnisz na spotkaniu rolę osoby prowadzącej prezentację. Taką rolę pełnisz, jeśli jesteś organizatorem spotkania.

 3. Aby zacząć udostępniać prezentację programu PowerPoint, na ekranie spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 4. Zostanie otwarte menu, którego pierwszą opcją będzie Udostępnij prezentację programu PowerPoint. Aby ją wybrać, szybko przesuń w prawo i dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Pojawi się widok Miejsca. Szybko przesuwaj w prawo, aby przeglądać opcje. Gdy dotrzesz do lokalizacji prezentacji, dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Aby przeglądać foldery lub pliki w tej lokalizacji, szybko przesuń w prawo. Aby otworzyć folder, dwukrotnie dotknij ekranu.

 7. Gdy fokus będzie umieszczony na prezentacji, dwukrotnie dotknij ekranu, aby rozpocząć udostępnianie. Usłyszysz komunikat: „Rozpocznij prezentację”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „OK, przycisk”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Prezentacja zostanie otwarta i zobaczą ją wszyscy uczestnicy spotkania.

  Uwaga: Prezentację programu PowerPoint możesz udostępnić na spotkaniu w aplikacji Skype dla firm dla Androida, ale nie możesz jej udostępnić w połączeniu audio, połączeniu wideo ani w sesji czatu.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×