Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zwraca przedział ufności dla średniej z populacji z rozkładem normalnym.

Opis

Przedział ufności to zakres wartości. Średnia z próby, x, znajduje się w połowie tego przedziału, zaś przedział obejmuje wartości x ± UFNOŚĆ.NORM. Na przykład, jeśli x jest średnią z próby terminów dostawy produktów pocztą, x ± UFNOŚĆ.NORM będzie przedziałem wartości średnich z populacji. Dla każdej średniej z populacji, μ0, w tym przedziale, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest większe niż alfa; dla każdej średniej z populacji, μ0, która nie należy do tego przedziału, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest mniejsze niż alfa. Innymi słowy, załóżmy że używając wartości x, odchylenia standardowego i wielkości, budujemy test dwustronny na poziomie istotności alfa, który ma sprawdzić hipotezę, że średnia z populacji wynosi μ0. Hipotezy nie odrzucimy, jeśli μ0 będzie mieścić się w przedziale ufności, a odrzucimy ją, jeśli μ0 znajdzie się poza przedziałem ufności. Przedział ufności nie daje podstaw do przyjęcia, że prawdopodobieństwo, iż termin dostawy następnej paczki zmieści się w przedziale ufności, wynosi 1 - alfa.

Składnia

UFNOŚĆ.NORM(alfa;odchylenie_std;rozmiar)

W składni funkcji UFNOŚĆ.NORM występują następujące argumenty:

 • Alfa  Argument wymagany. Poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 – alfa)%, czyli wartość alfa równa 0,05 wskazuje poziom ufności 95%.

 • Odchylenie_std     Argument wymagany. Odchylenie standardowe dla zakresu danych, które z założenia jest znane.

 • Rozmiar     Argument wymagany. Wielkość próby.

Spostrzeżenia

 • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli standard_dev ≤ 0, UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli argument rozmiar nie jest liczbą całkowitą, to jest obcinany.

 • Jeśli rozmiar < 1, to UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli przyjmie się alfa równe 0,05, to trzeba obliczyć obszar pod standardową krzywą normalną, który równy jest (1 - alfa) lub 95%. Wartość ta równa jest ± 1,96. Interwał ufności jest zatem równy:

  Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,05

Poziom istotności

2,5

Odchylenie standardowe populacji

50

Rozmiar próbki

Formuła

Opis

Wynik

=UFNOŚĆ.NORM(A2;A3;A4)

Interwał ufności średniej populacji. Innymi słowy: średni czas dojazdu do pracy jest równy 30 ± 0,692951 min lub 29,3 do 30,7 min.

0,692952

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×