Uruchamianie zapisanej specyfikacji importu lub eksportu

Po uruchomieniu Kreatora importu lub eksportu w programie Access można zapisać ustawienia używane jako specyfikacja, tak aby można było powtórzyć operację importowania lub eksportowania w dowolnym momencie.

Aby móc zapisać specyfikację, należy najpierw uruchomić operację eksportowania lub importowania, jednak istniejącej specyfikacji można używać na potrzeby operacji, która nigdy wcześniej nie była wykonywana, jeśli spełnia ona dowolny z następujących warunków:

 • Jeśli jedyną różnicą między operacją, którą chcesz uruchomić, a istniejącą specyfikacją jest nazwa pliku źródłowego (w przypadku operacji importowania) lub pliku docelowego (w przypadku operacji eksportowania), możesz zmienić nazwę wspomnianego pliku źródłowego lub docelowego w istniejącej specyfikacji i ją uruchomić.

 • Jeśli musisz wyeksportować sformatowane dane, a jedyną różnicą między operacją, którą chcesz wykonać, i istniejącą specyfikacją są ustawienia kolumn lub filtrów, możesz zmienić te ustawienia w specyfikacji. Bieżące ustawienia kolumn i filtrów zawsze określają zakres eksportowanych danych, a nie ustawienia obowiązujące w czasie tworzenia specyfikacji.

Uruchamianie zapisanej specyfikacji importu lub eksportu z programu Access

Po zapisaniu szczegółów jako specyfikacji wykonaj następujące czynności, kiedy zajdzie potrzeba powtórzenia tej operacji.

Uruchamianie specyfikacji

 1. Otwórz bazę danych programu Access zawierającą specyfikację, jeśli nie została ona jeszcze otwarta. Podczas uruchamiania specyfikacji importu bieżąca baza danych staje się docelową bazą danych. Podczas uruchamiania specyfikacji eksportu bieżąca baza danych staje się źródłową bazą danych.

 2. Jeśli specyfikacja powoduje wyeksportowanie sformatowanych danych do skoroszytu programu Excel lub dokumentu programu Word, otwórz ten obiekt i upewnij się, że pola, które mają zostać wyeksportowane, nie są ukryte w widoku. Podobnie przejrzyj ustawienia filtrów, aby się upewnić, że wszystkie rekordy, które mają zostać wyeksportowane, są widoczne w widoku.

 3. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij pozycję Zapisane operacje importowania lub Zapisane operacje eksportowania, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzanie zadaniami danych.

 4. W oknie dialogowym Zarządzanie zadaniami danych na karcie Zapisane operacje importowania lub Zapisane operacje eksportowania kliknij specyfikację, która ma zostać uruchomiona.

 5. Jeśli chcesz zmienić plik źródłowy (podczas wykonywania operacji importowania) lub plik docelowy (podczas wykonywania operacji eksportowania), kliknij ścieżkę pliku, aby ją edytować.

  Należy pamiętać, że chociaż możesz zmienić plik źródłowy lub docelowy, to nowy plik, który podajesz, musi spełniać wszystkie wymagania niezbędne do pomyślnego wykonania operacji.

 6. Przed kliknięciem przycisku Uruchom należy się upewnić, że istnieje plik źródłowy i docelowy, źródło danych jest gotowe na potrzeby importowania, a operacja nie spowoduje przypadkowego zastąpienia danych w pliku docelowym. Przed uruchomieniem jakiejkolwiek zapisanej specyfikacji wykonaj wszystkie możliwe czynności, aby się upewnić, że uruchamiana za pomocą kreatora operacja zakończy się powodzeniem.

 7. Kliknij polecenie Uruchom.

  W programie Access jest wyświetlany komunikat z informacją o stanie operacji. Jeśli operacja nie powiodła się, spróbuj usunąć błąd w taki sam sposób jak w przypadku użycia kreatora.

  Porada: Jeśli w komunikacie nie wskazano przyczyny niepowodzenia, spróbuj uruchomić Kreatora importu lub eksportu i przejść przez kolejne okna dialogowe, aby móc wykonać takie same operacje.

Uruchamianie zapisanej specyfikacji importu lub eksportu z programu Outlook

Jeśli specyfikację skonfigurowano jako zadanie programu Outlook, możesz rozpocząć operację z poziomu programu Outlook.

Uwaga: Jeśli specyfikacja jest uruchamiana z poziomu programu Outlook, to przed rozpoczęciem tej operacji nie można zmienić ścieżki ani nazwy pliku zewnętrznego w specyfikacji. Aby zmienić nazwę pliku w specyfikacji, uruchom operację z poziomu programu Access, zamiast uruchamiać ją jako zadanie programu Outlook.

Przed rozpoczęciem operacji w programie Outlook upewnij się, że program Access jest zainstalowany na Twoim komputerze i że istnieje plik źródłowy i docelowy. Przed uruchomieniem jakiejkolwiek zapisanej specyfikacji wykonaj wszystkie możliwe czynności, aby się upewnić, że uruchamiana za pomocą kreatora operacja zakończy się powodzeniem.

Uruchamianie specyfikacji

 1. Uruchom program Outlook, a następnie w Okienku nawigacji kliknij pozycję Zadania. Kliknij dwukrotnie zadanie, aby je otworzyć.

 2. Na karcie Zadanie w grupie Microsoft Office Access kliknij pozycję Uruchom importowanie lub Uruchom eksportowanie. W komunikacie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Jeśli operacja zostanie pomyślnie wykonana, nie jest wyświetlany żaden komunikat. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat informujący o prawdopodobnej przyczynie błędu. Spróbuj usunąć błąd w taki sam sposób jak w przypadku użycia kreatora.

  Porada: Jeśli w komunikacie nie wskazano przyczyny niepowodzenia, spróbuj uruchomić Kreatora importu lub eksportu i przejść przez kolejne okna dialogowe, aby móc wykonać takie same operacje.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Aby uzyskać informacje dotyczące planowania uruchamiania specyfikacji w określonych godzinach, zobacz artykuł Planowanie operacji importu i eksportu.

 • Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany nazwy specyfikacji, usuwania specyfikacji lub aktualizowania nazw plików źródłowych w specyfikacjach, zobacz artykuł Zarządzanie zadaniami danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×