W wielu bazach danych programu Access warto określić jeden formularz otwierany automatycznie przy każdym otwarciu bazy danych. Aby ustawić domyślny formularz startowy, należy go określić w opcjach programu Access.

Można też utworzyć makro AutoExec, które będzie wykonywać określone czynności przy uruchomieniu bazy danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie makra uruchamianego podczas otwierania bazy danych.

Określanie formularza domyślnego w opcjach programu Access

Na potrzeby tej procedury przyjęto założenie, że baza danych jest otwarta i że został już utworzony odpowiedni formularz, który ma być wyświetlany.

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie w obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W obszarze Opcje aplikacji z listy Wyświetl formularz wybierz formularz, który ma być wyświetlany w chwili uruchomienia bazy danych.

  4. Kliknij pozycję OK, a następnie zamknij i otwórz ponownie bazę danych, aby wyświetlić formularz startowy.

UWAGI:

  • Aby pominąć tę opcję i inne opcje uruchamiania, należy podczas otwierania bazy danych przytrzymać naciśnięty klawisz SHIFT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Pomijanie opcji uruchamiania podczas otwierania bazy danych.

  • Dołączając makra lub kod języka VBA do zdarzenia .PrzyOtwarciu lub .PrzyZaładowaniu formularza startowego, można określić więcej akcji uruchamianych przy każdym otwarciu bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×