Ustawianie marginesów lustrzanych dla stron przeciwległych

Użyj marginesów lustrzanych, aby ustawić strony przeciwległe dla dokumentów dwustronnych, takich jak książki lub czasopisma. Marginesy lewej strony są lustrzanym obrazem marginesów prawej. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.

  1. Wybierz pozycję Układ lub Układ > Marginesy.

  2. W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.

    Ustawianie marginesu lustrzanego

  3. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Aby zmienić szerokości marginesów, wybierz pozycję Marginesy niestandardowe. Wprowadź nowe wartości w polach Wewnętrzny i Zewnętrzny.

  1. Wybierz pozycję Układ > Marginesy.

  2. W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.

    Ustawianie marginesu lustrzanego zestawu stron

  3. Wybierz przycisk OK.

Word dla sieci Web marginesy lustrzane już w dokumencie, ale jeszcze nie umożliwia ich dodawania.

Otwórz dokument w aplikacji klasycznej Word, aby utworzyć marginesy lustrzane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×