Użyj marginesów lustrzanych, aby ustawić strony przeciwległe dla dokumentów dwustronnych, takich jak książki lub czasopisma. Marginesy lewej strony są lustrzanym obrazem marginesów prawej. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.

  1. Wybierz pozycję Układ lub Układ > Marginesy.

  2. W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.

    Ustawianie marginesu lustrzanego

  3. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Aby zmienić szerokości marginesów, wybierz pozycję Marginesy niestandardowe. Wprowadź nowe wartości w polach Wewnętrzny i Zewnętrzny.

  1. Wybierz pozycję Układ > Marginesy.

  2. W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.

    Ustawianie marginesu lustrzanego zestawu stron

  3. Wybierz przycisk OK.

Word dla sieci Web marginesy lustrzane już w dokumencie, ale jeszcze nie umożliwia ich dodawania.

Otwórz dokument w aplikacji klasycznej Word, aby utworzyć marginesy lustrzane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×