Ustawianie opcji

Za pomocą opcji można określić ustawienia połączeń głosowych, spotkań i kontaktów oraz inne ustawienia ogólne programu Microsoft Lync 2010 na tablecie iPad.

Co chcesz zrobić?

Połączenia głosowe i spotkania

Numer telefonu

Moje spotkania

Moje poświadczenia

Kontakty

Przypięte kontakty

Zdjęcia

Inne

Rejestrowanie

Informacje

Połączenia głosowe i spotkania

Numer telefonu

Za pomocą wartości ustawienia Mój nr tel. komórkowego program Microsoft Lync Server 2010 konfiguruje wychodzące połączenia służbowe. W razie nawiązywania połączenia służbowego jest ono kierowane do programu Lync Server 2010, który oddzwania pod numer telefonu komórkowego użytkownika. Po odebraniu tego połączenia program Lync Server łączy rozmowę telefoniczną z odbiorcą.

Po zalogowaniu się do aplikacji Lync na tablecie iPad po raz pierwszy zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie ustawienia Mój nr tel. komórkowego. Aby zaktualizować swój numer telefonu komórkowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Poł. głosowe i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego.

Moje spotkania

Opcja Moje spotkania pozwala na wyświetlanie elementów kalendarza programu Microsoft Outlook, w tym spotkań online programu Lync, na urządzeniu przenośnym.

  1. Aby włączyć opcję Moje spotkania, naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Poł. głosowe i spotkania, obok pozycji Moje spotkania, naciśnij suwak, aby przesunąć go do pozycji Wł.

Moje poświadczenia

Domyślnie opcja Moje poświadczenia jest włączona, aby program Lync mógł pokazywać wszystkie informacje o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Lync uruchomionym na urządzeniu przenośnym.

Kontakty

Przypięte kontakty

Aby wyświetlać przypięte kontakty programu Lync na urządzeniu przenośnym, ustaw dla opcji Przypięte kontakty wartość .

Zdjęcia

Aby wyświetlać swoje zdjęcie i oglądać zdjęcia innych kontaktów na urządzeniu przenośnym, ustaw dla opcji Zdjęcia wartość .

Inne

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić użytkownika o włączenie opcji rejestrowania na potrzeby rozwiązywania problemów. Jeśli nie otrzymano takiej prośby, nie trzeba się interesować tą opcją.

Jeśli administrator systemu zażądał dziennika, wykonaj następujące czynności:

  • Aby wysłać dzienniki, na ekranie Rejestrowanie naciśnij pozycję Rejestrowanie, upewnij się, że opcja Włącz rejestrowanie jest włączona, a następnie naciśnij pozycję Wyślij dzien.

Informacje

Naciśnij opcję Informacje, aby wyświetlić Pomoc online i informacje o wersji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×