Okno dialogowe Opcje umożliwia skonfigurowanie preferencji dla spotkań aplikacji Lync Web App. To okno dialogowe zawiera cztery karty — Ogólne, Telefony, Urządzenie audio i Urządzenie wideo, jak pokazano w tabeli zawierającej również opis możliwości dostępnych na poszczególnych kartach.

Z poziomu tej karty

Zrób to

Ogólne

  • Zapisz informacje logowania na potrzeby dołączania do spotkań aplikacji Lync Web App.

  • Wybierz preferencje dotyczące tekstu wiadomości błyskawicznych.

  • Włącz rejestrowanie procesów uruchomionych na komputerze.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych opcji, kliknij pozycję Do czego to służy znajdującą się obok wybranej opcji.

Telefony

Ustaw preferencje dołączania do części audio spotkania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych preferencji, kliknij pozycję Pomoc na karcie Telefony.

Urządzenie audio

Skonfiguruj preferowane urządzenie audio, które ma być używane w spotkaniach aplikacji Lync Web App.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego ustawienia, kliknij pozycję Do czego to służy lub Pomoc.

Urządzenie wideo

Skonfiguruj preferowane urządzenie wideo, które ma być używane w spotkaniach aplikacji Lync Web App.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego ustawienia, kliknij pozycję Do czego to służy lub Pomoc.

W dowolnej chwili możesz zmienić te ustawienia. Kliknij pozycję Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Opcje>Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×