Ustawianie opcji nagrywania programu Lync

Przed nagraniem spotkania lub konwersacji programu Microsoft Lync 2010 można wybrać typ zawartości, która ma być dołączona do nagrania. Te opcje można skonfigurować w trakcie spotkania lub konwersacji programu Lync 2010, otwierając Opcje nagrywania w oknie spotkania lub konwersacji.

W tym artykule

Otwieranie opcji nagrywania

W trakcie spotkania lub konwersacji programu Lync 2010 można otworzyć opcje nagrywania z poziomu okna spotkania lub konwersacji.

  1. W oknie spotkania lub konwersacji programu Lync na pasku menu kliknij przycisk Ustawienia.

Uwaga: Jeśli brakuje menu Ustawienia, należy kliknąć przycisk Więcej opcji, a następnie kliknąć pozycję Pokaż pasek menu.

  1. Kliknij pozycję Opcje nagrywania.

Początek strony

Ustawianie opcji nagrywania

  1. W oknie dialogowym Lync — Opcje nagrywania zaznacz pola wyboru odpowiadające typom zawartości, którą chcesz uwzględniać w nagraniach programu Lync 2010.

Uwaga:  W przypadku tworzenia nagrania w wersji Windows Media przeznaczonej do opublikowania należy pamiętać, że jeśli określona zawartość pierwotnej sesji programu Lync 2010 ma bardzo duży rozmiar (na przykład duża tablica, długa sesja wiadomości błyskawicznych lub zawartość dwóch udostępnionych monitorów), taka zawartość może być mniej czytelna w gotowym klipie wideo. Dodatkowo wszystkie wiadomości napisane odręcznie zawarte w wiadomościach błyskawicznych w nagraniu są zwykle obcinane z powodu ograniczonej szerokości klipu wideo.

  1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Używanie Menedżera nagrywania

Za pomocą Menedżera nagrywania programu Microsoft Lync można zarządzać nagranymi spotkaniami i konwersacjami programu Lync 2010.

Aby otworzyć Menedżera nagrywania:

  • W oknie dialogowym Lync — Opcje nagrywania kliknij pozycję Zarządzaj nagraniami.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×