Ustawianie opcji ogólnych

Możesz ustawić opcje połączeń, spotkań i kontaktów oraz inne ustawienia ogólne. W zależności od konfiguracji programu Lync używanej w Twojej organizacji, niektóre z tych opcji mogą być wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Uwaga:  Niniejszy artykuł dotyczy usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.

W tym artykule

Połączenia i spotkania

Numer telefonu

Podaj numer swojego telefonu iPhone z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli program Lync nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych do nawiązania połączenia audio lub wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Lync.

Po zalogowaniu się do aplikacji Lync dla telefonu iPhone po raz pierwszy zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie ustawienia Numer telefonu. Aby je zaktualizować, zrób tak:

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Połączenia i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu.

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń głosowych, zawartości

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Moje poświadczenia

Domyślnie opcja Moje poświadczenia jest włączona w celu umożliwienia pokazywania wszystkich informacji o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Lync.

Ustawienie Exchange umożliwia wprowadzenie poświadczeń dla serwera Exchange, jeśli odbiegają one od ustawień programu Lync. W przypadku, gdy są takie same, pozostaw przełącznik Użyj poświadczeń programu Lync w pozycji WŁ.. Poświadczenia serwera Exchange są potrzebne do wyświetlania spotkań i poczty głosowej.

Ustawienia Serwer proxy HTTP są potrzebne, jeśli w Twojej sieci korporacyjnej jest używany serwer proxy wymagający konfiguracji poświadczeń. Te informacje musisz wprowadzić w celu zalogowania się i używania aplikacji w korporacyjnej sieci Wi-Fi.

Kontakty — zdjęcia

Aby pokazać lub ukryć obrazy kontaktów, naciśnij pozycję lub WYŁ.

Gdy ta opcja jest wyłączona, obrazy nie są pobierane ani wyświetlane.

Ułatwienia dostępu

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do telefonu iPhone — w przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję WŁ..

Powiększanie

Po włączeniu opcji powiększenia na telefonie możesz powiększać gestem dowolną wyświetlaną stronę, także strony programu Lync.

1.       Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia > Ogólne > Ułatwienia dostępu > Powiększenie.

2.       Włącz opcję Powiększenie.

3.       Na dowolnym ekranie, który chcesz powiększyć, wykonaj następujące czynności:

  • Aby powiększyć, naciśnij dwukrotnie trzema palcami.

  • Aby zmienić powiększenie, naciśnij dwukrotnie dwoma palcami i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć. Gdy uzyskasz odpowiedni poziom powiększenia, przerwij.

  • Aby przywrócić pierwotny, niepowiększony rozmiar ekranu, ponownie naciśnij dwukrotnie trzema palcami.

Pomoc i informacje

Naciśnij pozycję Pomoc, aby wyświetlić tematy pomocy i filmy.

Aby wyświetlić informacje o wersji, warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji, zrób tak:

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Inne naciśnij pozycję Informacje.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×