Ustawianie opcji osobistych w programie Lync 2010 Attendee

W opcjachosobistych można określić, jak użytkownik będzie identyfikowany na spotkaniu, dodać lub zmienić numer telefonu, a także potwierdzić lub wybrać inne urządzenie audio na potrzeby połączeń konferencyjnych.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie opcji osobistych

Wybieranie sposobu dołączania do spotkania

Konfigurowanie lub zmienianie numerów telefonów

Wybieranie urządzenia audio na potrzeby połączenia konferencyjnego

Wyświetlanie opcji osobistych

Aby wyświetlić opcjeosobiste, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przed dołączeniem do spotkania kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync 2010 Attendee, a następnie kliknij pozycję Osobiste.

  • W trakcie spotkania w dowolnym momencie kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Osobiste.

Początek strony

Wybieranie sposobu dołączania do spotkania

Należy podać informacje dotyczące sposobu dołączania użytkownika do spotkań programu Microsoft Lync 2010 Attendee (te informacje można zmienić w dowolnym momencie). Do spotkania można dołączyć na dwa sposoby. W opcjach osobistych w obszarze Identyfikator używany do dołączenia do spotkania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Dołącz, używając poświadczeń firmowych i wpisz firmowy adres e-mail w polu Adres logowania.

  • Zaznacz pole wyboru Dołącz jako gość i wpisz nazwę, pod jaką w trakcie spotkania mają Cię rozpoznawać inne osoby, na przykład imię i nazwisko lub imię i pierwszą literę nazwiska.

Początek strony

Konfigurowanie lub zmienianie numerów telefonów

W opcjach osobistych można dodać lub zmienić jeden lub więcej numerów telefonów, wpisując je w polach Telefon służbowy, Telefon komórkowy, Telefon domowy lub Inny telefon. To są numery telefonów, które można wybrać z listy rozwijanej Dołączaj do połączeń konferencyjnych z. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w następnej sekcji.

Początek strony

Wybieranie urządzenia audio na potrzeby połączenia konferencyjnego

Po kliknięciu listy rozwijanej Dołączaj do połączeń konferencyjnych z znajdującej się w opcjach osobistych w obszarze Dołączanie do połączeń konferencyjnych wyświetlana jest lista wpisanych numerów telefonów oraz pozycja Lync Attendee. Wybranie pozycji Lync Attendee oznacza, że użytkownik będzie dołączał do spotkania, używając zintegrowanych urządzeń audio i wideo. W takim przypadku będą używane domyślne urządzenia audio i wideo komputera.

Dodatkowo w tej sekcji można zaznaczyć pole wyboru oznaczające, że będzie wyświetlany monit o potwierdzenie lub wybranie innego źródła audio.

Początek strony

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×