Ustawianie opcji przekazywania połączeń

Opcja Przekazywanie połączeń pozwala na zdefiniowanie, jak program Lync powinien obsługiwać połączenia przychodzące podczas Twojej niedostępności lub jeśli chcesz, aby połączenia odbierał ktoś inny.

Uwagi: 

 • W przypadku połączenia ze służbami ratowniczymi reguły przekazywania połączeń są wyłączane na 120 minut, aby służby ratownicze mogły się z Tobą skontaktować. W dowolnym momencie możesz zresetować opcje przekazywania połączeń, klikając menu przekazywania połączeń w lewym dolnym rogu głównego okna programu Lync.

 • Jeśli skonfigurujesz przekazywanie połączeń w programie Lync, osobie nawiązującej połączenie będzie wyświetlany numer, pod który zostanie przekazane połączenie. Dotyczy to tylko połączeń z programu Lync do programu Lync.

Opcje przekazywania połączeń

Obsługę połączeń przychodzących w programie Lync możesz skonfigurować na następujące sposoby:

Wyłącz przekazywanie połączeń

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby połączenia były sygnalizowane tylko na Twoim telefonie służbowym lub w programie Lync.

Przekaż moje połączenia do:

Jeśli chcesz, aby połączenia były natychmiast przekazywane i w ogóle nie były sygnalizowane na Twoim telefonie służbowym, zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego:

 • Poczta głosowa: wysyła połączenia bezpośrednio na Twoją pocztę głosową, jeśli została skonfigurowana.

 • Komórka: wysyła połączenia pod numer telefonu komórkowego, jeśli został zapisany w oknie Lync — Opcje > Telefony.

 • Domowy: wysyła połączenia pod numer telefonu domowego, jeśli został zapisany w oknie Lync — Opcje > Telefony.

 • Nowy numer lub kontakt: wpisz numer, pod którym można się z Tobą skontaktować, lub wybierz z listy kontaktów programu Lync osobę, która ma odbierać Twoje połączenia.

 • Moi pełnomocnicy : jeśli skonfigurowano pełnomocników, mogą oni odbierać Twoje połączenia. W tym oknie możesz także dodawać pełnomocników, jeśli ich jeszcze nie wybrano, lub też kliknąć pozycję Edytuj członków mojej grupy pełnomocników w oknie Przekazywanie połączeń, aby zarządzać członkami.

Jednocześnie zadzwoń:

Jeśli chcesz, aby połączenia były sygnalizowane na Twoim telefonie służbowym i na innym, zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego:

 • Komórka: połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym i komórkowym, jeśli został zapisany w oknie Lync — Opcje > Telefony.

 • Domowy: połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym i domowym, jeśli został zapisany w oknie Lync — Opcje > Telefony.

 • Nowy numer: wprowadź numer, pod którym, oprócz Twojego numeru służbowego, mają być sygnalizowane połączenia.

 • Moi pełnomocnicy: połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym oraz u Twoich pełnomocników. W tym oknie możesz także dodawać pełnomocników, jeśli ich jeszcze nie wybrano, lub też kliknąć pozycję Edytuj członków mojej grupy pełnomocników w oknie Przekazywanie połączeń, aby zarządzać członkami.

 • Moja grupa połączenia zespołowego:połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym oraz na telefonach członków grupy połączenia zespołowego, jeśli grupa została skonfigurowana. Na dole tego okna możesz także dodawać i usuwać członków grupy połączenia zespołowego, jeśli jeszcze ich nie wybrano, lub też kliknąć pozycję Edytuj członków mojej grupy połączenia zespołowego w oknie Przekazywanie połączeń, aby zarządzać członkami.

Początek strony

Ustawienia przekazywania połączeń

Aby określić czas przed przekazywaniem połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Bieżące ustawienia przekazywania połączeń kliknij link obok pozycji Nieodebrane połączenia zostaną przekierowane do.

 2. Wybierz, pod jaki numer powinny być przekazywane połączenia, na przykład Poczta głosowa lub Nowy numer lub kontakt.

 3. W menu Przed przekierowaniem dzwoń przez (sekund) wybierz czas opóźnienia przed przekierowaniem połączeń.

 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Lync — Opcje.

 5. Kliknij link obok pozycji Te ustawienia będą stosowane i wybierz opcję Cały czas lub W godzinach pracy określonych w programie Outlook.

Początek strony

Edytowanie członków połączenia zespołowego

Grupa połączenia zespołowego to zbiór osób, które mogą odbierać Twoje połączenia służbowe, o ile zespół pomocy technicznej włączył tę funkcję. Możesz dodawać i usuwać członków tej grupy, a także wybierać, którzy z nich mogą odbierać połączenia w Twoim imieniu.

Kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy połączenia zespołowego, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby dodać członków, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij dwukrotnie żądany kontakt.

 • Aby usunąć członka, zaznacz wybrany kontakt, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 • Aby określić opóźnienie, po którym telefony grupy mają dzwonić, wybierz czas w pozycji Dzwoń do grupy połączenia zespołowego po tylu sekundach.

  Uwaga: Skonfigurowanie grupy połączenia zespołowego nie powoduje automatycznego przekazywania połączeń do grupy. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia opcja dla pozycji Jednocześnie zadzwoń lub Przekaż moje połączenia do w sekcji przekazywania połączeń.

Początek strony

Edytowanie pełnomocników

Możesz dodawać pełnomocników i określać, czy chcesz, aby odbierali połączenia w Twoim imieniu. W programie Lync pod dodaniu pełnomocników na liście kontaktów zostanie automatycznie utworzona grupa Pełnomocnicy.

Aby dodać lub usunąć pełnomocników albo zarządzać nimi:

 1. Kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy pełnomocników.

 2. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni kontakt.

 3. Aby umożliwić swoim pełnomocnikom odbieranie Twoich połączeń, zaznacz pole wyboru obok pozycji Odbieranie połączeń.

 4. Aby określić opóźnienie przed sygnalizowaniem połączenia na telefonach pełnomocników, wybierz czas w menu Dzwoń do pełnomocników po tylu sekundach.

 5. Aby usunąć pełnomocnika, zaznacz jego nazwę i kliknij pozycję Usuń.

  Uwaga: Skonfigurowanie pełnomocników nie powoduje automatycznego przekazywania połączeń do nich. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia opcja dla pozycji Jednocześnie zadzwoń lub Przekaż moje połączenia do w sekcji przekazywania połączeń.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×