Opcje statusu umożliwiają określenie sposobu wyświetlania statusu kontaktom w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync Online.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji statusu

Z poziomu okna głównego programu Lync opcje statusu można otworzyć jednym z dwóch sposobów:

  • Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Alerty.

  • Obok przycisku Opcje kliknij strzałkę Pokaż menu, kliknij polecenie Narzędzia, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Status.

Początek strony

Ustawianie opcji dla zmian statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera

Usługa Lync Online automatycznie zmienia status w przypadku, gdy użytkownik nie był aktywny na komputerze. Jeśli przez pewien czas na komputerze nie zostanie wykonane żadne działanie za pomocą myszy lub klawiatury, program Lync wyświetli żółty wskaźnik statusu oraz wyraz „Nieaktywny”. Gdy status „Nieaktywny” jest pokazywany przez dłuższy czas, program Lync dalej będzie pokazywać żółty wskaźnik statusu oraz wyświetli opis „Z dala od komputera”. Domyślny okres dla tych opcji wynosi pięć minut, ale można określić dłuższy czas.

  1. Otwórz opcje statusu, a następnie klikaj strzałki w górę lub dół obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut, aby określić, jak długo powinien czekać program Lync, zanim zmieni status na Nieaktywny. Maksymalny interwał czasowy, jaki można wprowadzić, to 360 minut.

  1. Obok pozycji Zmień mój status na Z dala od komputera, jeśli moim statusem był status Nieaktywny przez następującą liczbę minut klikaj strzałki w górę lub dół, aby określić, jak długo powinien czekać program Lync, zanim zmieni status na Z dala od komputera. Maksymalny interwał czasowy, jaki można wprowadzić, to 360 minut.

Początek strony

Określanie osób, które widzą status obecności użytkownika

Domyślnie status obecności użytkownika widzą wszystkie osoby oprócz tych z relacją Zablokowane kontakty. Aby to zmienić, należy otworzyć opcje statusu i wybrać jedną z następujących opcji:

  • Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne)

  • Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości

Organizacja użytkownika może włączyć tryb prywatności w programie Lync. W takim przypadku zamiast poprzednich zostaną wyświetlone następujące opcje. Opcje te umożliwiają ograniczenie udostępniania informacji o obecności do osób znajdujących się na liście Kontakty:

  • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

  • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×