Ustawianie rozmiaru pola

Ilość miejsca używanego przez każdy rekord w tabeli programu Access można dostosować, zmieniając właściwość rozmiaru pola dla pól liczbowych w tabeli. Można zmienić również rozmiar pola przechowującego dane, chociaż ma to mniejszy wpływ na ilość używanego miejsca.

Uwaga: Funkcja opisana w tym artykule nie dotyczy internetowych baz danych programu Access ani aplikacji internetowych programu Access.

W tym artykule

Co się stanie, gdy zostanie zmieniony rozmiar pola?

Można zmieniać rozmiar pola pustego lub zawierającego już dane. Efekt zmiany rozmiaru pola zależy od tego, czy pole zawiera już dane.

 • Jeśli pole nie zawiera danych    W wyniku zmiany rozmiaru pola jest ograniczany rozmiar nowych wartości danych w tym polu. W przypadku pól liczbowych rozmiar pola określa dokładnie, ile miejsca na dysku program Access używa dla każdej wartości pola. W przypadku pól tekstowych rozmiar pola określa maksymalną dozwoloną w programie Access ilość miejsca na dysku dla każdej wartości pola.

 • Jeśli pole zawiera dane    W wyniku zmiany rozmiaru pola program Access obcina wszystkie wartości w tym polu przekraczające określony rozmiar pola, a także ogranicza rozmiar nowych wartości danych dla danego pola, jak opisano powyżej.

Zmienianie rozmiaru pola liczbowego

Porada: Jeśli pole, którego rozmiar ma zostać zmieniony, zawiera już dane, warto rozważyć utworzenie kopii zapasowej bazy danych przed rozpoczęciem operacji.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W siatce projektu tabeli zaznacz pole, którego rozmiar chcesz zmienić.

 3. W okienku Właściwości pola na karcie Ogólne wprowadź nowy rozmiar pola we właściwości Rozmiar pola. Do wyboru są następujące wartości:

  • Bajt — dla liczb całkowitych z zakresu od 0 do 255. Wymaga jednego bajtu pamięci.

  • Liczba całkowita — dla liczb całkowitych z zakresu od -32 768 do +32 767. Wymaga dwóch bajtów pamięci.

  • Liczba całkowita długa — dla liczb całkowitych z zakresu od -2 147 483 648 do +2 147 483 647. Wymaga czterech bajtów pamięci.

   Porada: Typu danych Liczba całkowita długa należy używać podczas tworzenia klucza obcego, który będzie odwoływał się do pola (typu Autonumerowanie) klucza podstawowego w innej tabeli.

  • Pojedyncza — dla wartości liczbowych zmiennoprzecinkowych z zakresu od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038, do siedmiu cyfr znaczących. Wymaga czterech bajtów pamięci.

  • Podwójna — dla wartości liczbowych zmiennoprzecinkowych od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308, do piętnastu cyfr znaczących. Wymaga ośmiu bajtów pamięci.

  • Identyfikator replikacji — do przechowywania unikatowego identyfikatora globalnego (GUID) wymaganego przy replikacji. Wymaga szesnastu bajtów pamięci.

   Uwaga: Replikacja nie jest obsługiwana w przypadku formatu pliku accdb.

  • Liczba dziesiętna — dla wartości liczbowych z zakresu od -9,999... x 1027 do +9,999... x 1027. Wymaga dwunastu bajtów pamięci.

Zmienianie rozmiaru pola tekstowego

Porada: Jeśli pole, którego rozmiar ma zostać zmieniony, zawiera już dane, warto rozważyć utworzenie kopii zapasowej bazy danych przed kontynuowaniem.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W siatce projektu tabeli zaznacz pole, którego rozmiar chcesz zmienić.

 3. W okienku Właściwości pola na karcie Ogólne wprowadź nowy rozmiar pola we właściwości Rozmiar pola. Dozwolone są wartości od 1 do 255. Ta liczba określa maksymalną liczbę znaków w poszczególnych wartościach. W przypadku większych pól tekstowych użyj typu danych Nota (Długi tekst w przypadku korzystania z programu Access 2016).

  Uwaga: W przypadku danych w polu typu Tekst (Krótki tekst w przypadku korzystania z programu Access 2016) program Access nie rezerwuje większej ilości miejsca niż wymagana do przechowywania rzeczywistych wartości. Wartość właściwości Rozmiar pola jest maksymalnym rozmiarem wartości pola.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×