Informacje o obecności obejmują statusy dostępności, na przykład status Dostępny lub Z dala od komputera, oraz kolorowy wskaźnik obecności, na przykład zielony, żółty lub czerwony.

Gdy używasz Lync na urządzeniu przenośnym, a inne osoby przeglądają Twoje dane, obok Twojej nazwy będzie wyświetlana nazwa urządzenia przenośnego .

Co chcesz zrobić?

Statusy ustawiane samodzielnie

Aby zmienić status obecności, u dołu ekranu naciśnij pozycję Moje informacje, naciśnij pozycję Status, a następnie na ekranie Status wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Dostępny

 • Zajęty

 • Nie przeszkadzać

 • Zaraz wracam

 • Poza pracą

 • Wyświetlaj jako Z dala od komputera

 • Resetuj status — powoduje zresetowanie statusu na podstawie kalendarza i innych informacji.

Statusy ustawiane automatycznie

Poniższe informacje są wyświetlane automatycznie w obszarze statusu użytkownika.

 • Nieaktywny: Komputer nie został użyty lub nie korzystasz z Lync na urządzeniu przenośnym przez co najmniej 5 minut.

 • Niedostępny

Po dokonaniu logowania stan zalogowania jest utrzymywany do momentu utraty łączności. Jeśli przerwa w łączności trwa co najmniej 30 minut, następuje wylogowanie. Automatyczne wylogowanie jest również wykonywane w przypadku, gdy mimo dostępności łączności aplikacja nie jest używana przez 10 dni.

Ustawianie notatki osobistej

Po zmianie ustawień odpowiedzi automatycznych (poza Office) w programie Microsoft Outlook wpisywanie notatki pojawi się również w obszarze notatki osobistej w Lync (pole powyżej obszaru obrazu i Twojego imienia i nazwiska). Ta notatka pozostaje w Lync, dopóki nie anulujesz notatki w usłudze Microsoft Outlook lub nie wpiszesz nowej notatki.

Aby ustawić notatkę osobistą, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu ekranu naciśnij pozycję O mnie.

 2. Na ekranie O mnie w obszarze notatki wpisz swoją notatkę. Notatka będzie wyświetlana razem z Twoją wizytówką.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×