Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza Microsoft Office InfoPath 2007, wartości domyślne można przypisać kontrolek, które są powiązane z polami w szablonie formularza. Wartością domyślną jest wartość, która jest automatycznie umieszczany w formancie przy otwarciu formularza do wypełniania go.

W tym artykule

Omówienie wartości domyślnych

Podczas projektowania szablonu formularza można przypisać wartości domyślne do kontrolek, aby ułatwić użytkownikom szybsze wypełnianie formularza. Na przykład jeśli utworzysz szablon formularza raportu wydatków pracowników, można przypisać bieżącą datę jako wartość domyślną dla kontrolki selektora dat. W wyniku bieżącej daty jest automatycznie wypełniane w kontrolce selektora dat, gdy użytkownik otwiera formularz, a ich nie trzeba ręcznie wprowadź datę.

Można ustawić wartości domyślne w szablonie formularza przez:

 • Przypisanie określonej wartości do formantu, który jest automatycznie wypełniane po otwarciu formularza do wypełniania go.

 • Ustawianie wartości domyślnej dla kontrolki przy użyciu reguła, na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika do innego formantu w formularzu.

 • Ustawianie jednocześnie wszystkie wartości domyślnych dla szablonu formularza.

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnej dla kontrolki

Po ustawieniu wartość domyślną dla pola w szablonie formularza określisz wartości, który powinien być wyświetlany automatycznie w kontrolce gdy użytkownik wypełnia formularz oparty na tym szablonie formularza.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole, dla którego chcesz ustawić wartość domyślną, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć określoną wartość jako wartość domyślną, wpisz wartość domyślną w polu wartość.

  • Aby użyć wyrażenia XPath do utworzenia wartości domyślnej, kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku, a następnie w oknie dialogowym Wstawianie formuły utworzyć wyrażenie XPath.

   Porada: Aby automatycznie zaktualizować wartość w wybranym polu za każdym razem, gdy formuła jest obliczana, zaznacz pole wyboru Aktualizuj tę wartość podczas ponownego obliczania wyniku formuły w oknie dialogowym Właściwości pola lub grupy.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Szczegóły techniczne

Po ustawieniu wartość domyślna kontrolki również ustawiasz wartości domyślnej dla pola do którego jest związany formant. Wszystkie kontrolki powiązanej z tym polem są przypisywane tę samą wartość.

Jeśli wartość domyślna jest określona wartość, ta wartość znajduje się w pliku template.xml skojarzonym z szablonu formularza. Aby programowo zmienić wartość domyślną, należy zmienić wartość odpowiedniego pola w pliku template.xml. Jeśli wartość domyślna jest wynikiem wyrażenia XPath, wyrażenie znajduje się w pliku manifest.xsf w elemencie xsf: calculatedField dla pola.

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnej przy użyciu reguły

Reguły umożliwia ustawianie wartości domyślnej formantu na podstawie wartości innego formantu. Reguła jest wykonywana w przypadku spełnienia warunku w formie akcji. Na przykład może być projektowanie szablonu formularza z formantem województwa i formantem kodu POCZTOWEGO. Gdy użytkownik wprowadzi kod POCZTOWY w formancie kodu POCZTOWEGO, w formancie województwa jest automatycznie wprowadzana poprawnego stanu.

Aby wykonać tę procedurę, muszą być dwa formanty w szablonie formularza, który użytkownik będzie wprowadzać dane, a drugie zostaną wypełnione z wartością domyślną na podstawie danych wprowadzić do pierwszej kontrolki.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który kontrolkę z wartością domyślną będzie oparty na.

  Na przykład w przypadku kontrolek Województwo i kod POCZTOWY, możesz umieść punkt kod POCZTOWY.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. W obszarze Sprawdzanie poprawności i reguły kliknij przycisk reguły.

 4. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić, kiedy reguła ma zostać uruchomiona, kliknij przycisk Ustaw warunek.

 7. W oknie dialogowym warunek wprowadź warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład jeśli chcesz, aby wartością domyślną, aby dodać do kontrolki, gdy użytkownik wprowadza dane w innym formancie w pierwszym polu, kliknij pole, które użytkownik będzie wprowadzać dane, kliknij opcję jest równe w drugim polu, a w ostatnim polu , wpisz dane, które użytkownik wprowadzi w formancie.

 8. W oknie dialogowym reguły kliknij pozycję Dodaj akcję.

 9. Na liście akcji kliknij przycisk Ustaw wartość pola.

 10. Kliknij Obraz przyciskuobok pola pole, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij kontrolkę, dla którego chcesz ustawić wartość domyślną.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć określonej wartości jako wartość domyślną, wpisz odpowiednią wartość w polu wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby użyć wyrażenia XPath do utworzenia wartości domyślnej, kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku, wprowadź formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły, a następnie kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Ustawianie wszystkich wartości domyślnych dla formularza

Jeśli wiesz, wszystkie formanty w szablonie formularza, który będzie mieć wartość domyślną, a wartości domyślne nie są oparte na reguły, można ustawić wszystkie wartości domyślne naraz.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij polecenie Edytuj wartości domyślne.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości domyślnych zaznacz pole, którego chcesz ustawić wartość domyślną.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć określonej wartości jako wartość domyślną, wpisz wartość domyślną dla pola w polu wartość domyślna, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby użyć wyrażenia XPath do utworzenia wartości domyślnej, kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku, a następnie w oknie dialogowym Wstawianie formuły utworzyć wyrażenie XPath.

   Porada: Aby automatycznie zaktualizować wartość w wybranym polu za każdym razem, gdy formuła jest obliczana, zaznacz pole wyboru Aktualizuj tę wartość podczas ponownego obliczania wyniku formuły w oknie dialogowym Edytuj wartości domyślne.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego pola, którego chcesz ustawić wartość domyślną.

 6. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×