Ustawienia kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web

Kalendarz jest zintegrowany z pocztą, osobami i innymi funkcjami Outlook w sieci Web. Użyj ustawień, aby zmienić domyślny wygląd i inne ustawienia kalendarza.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Przechodzenie do ustawień kalendarza

  1. W Outlook w sieci Web wybierz ikonę kalendarza.

  2. W górnej części strony wybierz pozycję ustawienia Ustawienia , aby otworzyć okienko ustawienia. W okienku ustawienia możesz zmienić strefę czasową, format daty, format godziny i pierwszy dzień tygodnia.

  3. Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia, użyj paska wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne dane, lub pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

Użyj ustawień personalizacji, aby dostosować wygląd swojego kalendarza.

Ustawienie

Opis

Pokaż pierwszy dzień tygodnia jako

Dzień wybrany w tym miejscu będzie wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w widoku Tydzień.

Pokaż godziny w

Umożliwia ustawienie odstępów, w jakich są pokazywane godziny w kalendarzu. Dostępne przyciski opcji pozwalają wybrać odstępy 15- lub 30-minutowe.

Pokaż tydzień roboczy jako

Wybierając widok Tydzień roboczy w kalendarzu, wybierz dni do wyświetlenia.

Godziny pracy

Godziny wolne od pracy są oznaczone ciemniejszym kolorem niż reszta kalendarza. Jeśli używasz Asystenta planowania, godziny spotkania są sugerowane z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych uczestników.

Pokaż numery tygodni

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w Widoku miesiąca był pokazywany numer tygodnia.

Rozpocznij pierwszy tydzień roku w

Jeśli jest włączone ustawienie Pokaż numery tygodni w Widoku miesiąca, można wybrać, od czego ma się zaczynać numerowanie: od pierwszego dnia roku, od pierwszego tygodnia czterodniowego, a może od pierwszego pełnego tygodnia.

Włączanie kalendarza z urodzinami

Wybierz tę opcję, aby dodać kalendarz przedstawiający urodziny kontaktów.

Używaj Wydarzeń i zaproszeń do kontrolowania opcji domyślnych podczas tworzenia wydarzeń i kontrolowania obsługi zaproszeń na spotkania, odpowiedzi i powiadomień.

Ustawienie

Opis

Domyślne przypomnienie

Za pomocą tego ustawienia możesz określić, z jak dużym wyprzedzeniem przed wydarzeniem ma się pojawiać domyślne przypomnienie.

Usuń zaproszenia i zaktualizowane odpowiedzi

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie usunąć nieaktualne zaproszenia i odpowiedzi w skrzynce odbiorczej. Elementy kalendarza pozostaną w kalendarzu.

Usuń powiadomienia o wydarzeniach przesłanych dalej

Zaznacz to pole wyboru, aby powiadomienia o przesłaniu dalej zaproszenia na spotkanie były automatycznie umieszczane w folderze Elementy usunięte. Domyślnie otrzymasz takie powiadomienie wtedy, gdy zaproszenie na organizowane przez Ciebie spotkanie zostanie przesłane przez jednego z uczestników do nowego adresata. Zaznaczenie tej opcji nie ma wpływu na przetwarzanie odpowiedzi na zaproszenia na wydarzenia.

Wczesne kończenie terminów i spotkań

Zaznacz to pole wyboru, aby skrócić planowane zdarzenia.  Po wybraniu opcji możesz dostosować czas, aby skrócić spotkanie.

Użyj funkcji Pogoda, aby dostosować swoje doświadczenie pogody. Możliwość zmiany lokalizacji pogody nie jest jeszcze dostępna w nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Ustawienie

Opis

Pokaż Pogoda

Wybierz opcję Pokaż pogodę lub Ukryj pogodę.

Wybieranie skali temperatury

Zaznacz stopnie Fahrenheita lub Celsjusza jako skalę temperatury.

Wybieranie lokalizacji do wyświetlenia

Wybierz lokalizację do wyświetlenia w kalendarzu. Możesz dodać maksymalnie pięć lokalizacji.

Użyj ustawień Wydarzeń z poczty e-mail, aby określić, jak wydarzenia są dodawane z wiadomości e-mail do kalendarza.

Ustawienie

Opis

Automatyczne dodawanie wydarzeń do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie dodawać wydarzenia wykryte w wiadomości e-mail do kalendarza.

Oznacz wydarzenia jako prywatne, aby mogły być wyświetlane tylko przez Ciebie

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie oznaczać wydarzenia jako prywatne.

Dodaj te wydarzenia do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz pole wyboru dla każdego typu wydarzenia, który ma być dodawany z wiadomości e-mail do kalendarza.

Używanie kalendarzy udostępnionych do udostępniania kalendarza określonym osobom, publikowania kalendarza dla wszystkich osób z linkiem do wyświetlania kalendarzy udostępnionych oraz zarządzania nimi.

Ustawienie

Opis

Udostępnianie kalendarza

Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

Publikowanie kalendarza

Wybierz kalendarz, który chcesz opublikować, i wybierz więcej szczegółów, które chcesz udostępnić.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Przechodzenie do ustawień kalendarza

  1. W Outlook w sieci Web wybierz ikonę kalendarza.

  2. W górnej części strony wybierz pozycję ustawienia Ustawienia > Kalendarz.

Użyj ustawień Personalizacji, aby dostosować wygląd swojego kalendarza i wybrać, czy pokazać, czy ukryć pogodę i lokalne wydarzenia.

Za pomocą ustawień Wygląd kalendarza możesz sterować wyglądem kalendarza.

Ustawienie

Opis

Pokaż tydzień roboczy jako

Wybierając widok Tydzień roboczy w kalendarzu, wybierz dni do wyświetlenia.

Ustaw swoje godziny pracy

Godziny wolne od pracy są oznaczone ciemniejszym kolorem niż reszta kalendarza. Jeśli używasz Asystenta planowania, godziny spotkania są sugerowane z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych uczestników.

Pokaż numery tygodni w widoku miesiąca

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w widoku Miesiąc był pokazywany numer tygodnia.

Rozpocznij pierwszy tydzień roku w

Jeśli jest włączone ustawienie Pokaż numery tygodni w Widoku miesiąca, można wybrać, od czego ma się zaczynać numerowanie: od pierwszego dnia roku, od pierwszego tygodnia czterodniowego, a może od pierwszego pełnego tygodnia.

Pokaż pierwszy dzień tygodnia jako

Dzień wybrany w tym miejscu będzie wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w widoku Tydzień.

Domyślna długość spotkania w minutach

Ustaw domyślną długość terminu spotkania od 15-minutowych interwałów lub utwórz długość niestandardową.

Pokaż godziny w

Umożliwia ustawienie odstępów, w jakich są pokazywane godziny w kalendarzu. Dostępne przyciski opcji pozwalają wybrać odstępy 15- lub 30-minutowe.

Pokaż kalendarz w

Wybierz Jasne lub Uproszczone kolory kalendarzy.

Użyj ustawień Pogody i Wydarzeń lokalnych, aby dodać informacje dostosowane do wybranych lokalizacji.

Ustawienie

Opis

Pogoda

Wybierz opcję Pokaż pogodę lub Ukryj pogodę.

Wybierz opcję Stopnie Fahrenheita lub Stopnie Celsjusza dla skali temperatury, z której chcesz skorzystać.

Wybierz lokalizację do wyświetlenia w kalendarzu.

Wybierz opcję Dodaj inną lokalizację, jeśli chcesz zobaczyć pogodę także dla niej.

Lokalne wydarzenia

Wybierz, czy pokazać, czy ukryć lokalne wydarzenia w kalendarzu.

Wybierz opcję Pokaż lokalne wydarzenia lub Ukryj lokalne wydarzenia.

Wybierz pozycję Użyj bieżącej lokalizacji lub pozycję Wybierz miasto i wprowadź lokalizację.

Ustawienia opcji Automatyczne przetwarzanie służą do kontrolowania tego, jak wydarzenia są dodawane do kalendarza i jak zaproszenia na spotkania, odpowiedzi i powiadomienia są obsługiwane.

Aby kontrolować, jak wydarzenia są dodawane z wiadomości e-mail do kalendarza, użyj ustawień Zdarzenia z poczty e-mail.

Ustawienie

Opis

Nie dodawaj zdarzeń do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, aby zdarzenia wykryte w wiadomości e-mail nie były dodawane do kalendarza.

Automatyczne dodawanie wydarzeń do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie dodawać wydarzenia wykryte w wiadomości e-mail do kalendarza.

Dodaj te wydarzenia do kalendarza z wiadomości e-mail

Zaznacz pole wyboru dla każdego typu zdarzenia, który ma być dodawany z wiadomości e-mail do kalendarza

Oznacz wydarzenia jako prywatne, aby mogły być wyświetlane tylko przez Ciebie

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie oznaczać wydarzenia jako prywatne.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz tę opcję, aby zmienić strefę czasową używaną przez Twój kalendarz.

Ustawienia Zaproszenia służą do sterowania obsługą zaproszeń na spotkania, odpowiedzi i powiadomień.

Ustawienie

Opis

Usuń zaproszenia i zaktualizowane odpowiedzi

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie usunąć nieaktualne zaproszenia i odpowiedzi w skrzynce odbiorczej. Elementy kalendarza pozostaną w kalendarzu.

Usuń powiadomienia o wydarzeniach przesłanych dalej

Zaznacz to pole wyboru, aby powiadomienia o przesłaniu dalej zaproszenia na spotkanie były automatycznie umieszczane w folderze Elementy usunięte. Domyślnie otrzymasz takie powiadomienie wtedy, gdy zaproszenie na organizowane przez Ciebie spotkanie zostanie przesłane przez jednego z uczestników do nowego adresata. Zaznaczenie tej opcji nie ma wpływu na przetwarzanie odpowiedzi na zaproszenia na wydarzenia.

Skorzystaj z ustawień Powiadomień, aby ustawić przypomnienia, wysłać powiadomienia na telefon i odebrać plan wydarzeń z kalendarza.

Ustawienia Przypomnienia umożliwiają kontrolowanie domyślnych przypomnień dotyczących elementów w kalendarzu. Domyślnie przypomnienia są włączone i ustawione na uaktywnianie się 15 minut przed terminem określonym dla danego elementu.

Ustawienie

Opis

Pokazuj alerty z przypomnieniami

Zaznacz to pole wyboru, aby były wyświetlane przypomnienia dotyczące elementów kalendarza.

Odtwórz dźwięk, gdy nadchodzi czas przypomnienia

Zaznacz to pole wyboru, aby był odtwarzany sygnał dźwiękowy, gdy nadejdzie czas przypomnienia.

Domyślne przypomnienie

Za pomocą tego ustawienia możesz określić, z jak dużym wyprzedzeniem przed wydarzeniem ma się pojawiać domyślne przypomnienie.

Pobierz dzienny plan wiadomości e-mail dla kalendarzy i zadań

Wybierz tę opcję, aby codziennie otrzymywać wiadomość e-mail z planem dnia utworzonym na podstawie Twoich zdarzeń kalendarza i zadań, które Ci przypisano.

Następnie zaznacz pole wyboru dla każdego kalendarza, który chcesz uwzględnić w swoim dziennym planie.

Nie wysyłaj planu w dniach, gdy nie mam żadnych zdarzeń i zadań

Zaznacz tę opcję, aby nie otrzymywać wiadomości e-mail z dziennym planem w dniach, w których nie masz żadnych zdarzeń lub zadań.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz ten link, jeśli chcesz zmienić strefę czasową używaną przez kalendarz.

Aktualizowanie ustawień pogody

Wybierz ten link, jeśli chcesz zmienić ustawienia dla informacji o pogodzie w kalendarzu.

Skorzystaj z ustawień Wiadomości tekstowe z powiadomieniami, aby wysłać powiadomienia dotyczące zdarzeń z kalendarza na Twój telefon jako wiadomość SMS.

Ustawienie

Opis

Powiadomienia o zmianach zdarzeń mających miejsce w ciągu następującej liczby dni

Zaznacz to pole, aby na Twoim telefonie otrzymywać powiadomienia o zmianach dotyczących zdarzeń występujących w ciągu ustalonej przez Ciebie liczby dni.

Zaznacz pole w godzinach pracy, aby zapobiec wysyłaniu powiadomień w innym czasie.

Powiadomienia dotyczące przypomnień

Zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach.

Zaznacz pole w godzinach pracy, aby zapobiec wysyłaniu powiadomień w innym czasie.

Plany dnia w kalendarzu

Zaznacz to pole wyboru, a następnie określ godzinę wysyłania dziennego planu kalendarza.

Konfigurowanie powiadomień

Wybierz ten link, aby skonfigurować wiadomości tekstowe dla Twojego konta, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. (Opcje powiadomień wiadomościami tekstowymi zostaną wyłączone, dopóki nie skonfigurujesz wiadomości SMS.)

Wybierz, czy chcesz otrzymywać plan w wiadomości e-mail z każdego dnia, pokazujący zadania i zdarzenia kalendarza za pomocą ustawień Poczta z planem.

Ustawienie

Opis

Nie wysyłaj mi dziennego planu

Zaznacz tę opcję, aby nie otrzymywać codziennych wiadomości e-mail z planem.

Wyayłaj mi dzienny plan

Wybierz tą opcję,aby codziennie otrzymywać wiadomość e-mail z planem dnia utworzonym na podstawie Twoich zdarzeń kalendarza i zadań, które Ci przypisano.

Następnie zaznacz pole wyboru dla każdego kalendarza, który chcesz uwzględnić w swoim dziennym planie.

Aktualizowanie strefy czasowej

Wybierz ten link, jeśli chcesz zmienić strefę czasową używaną przez kalendarz.

Aktualizowanie ustawień pogody

Wybierz ten link, jeśli chcesz zmienić ustawienia dla informacji o pogodzie w kalendarzu.

Użyj opcji Publikowanie kalendarza, aby utworzyć linku do kalendarza, który możesz udostępnić innym osobom. Link możesz na przykład opublikować na stronie internetowej lub udostępnić go w grupach społecznościowych.

Ustawienie

Opis

Wybierz kalendarz

Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

Wybierz uprawnienia

Wybierz, czy chcesz, aby inne osoby mogły zobaczyć tylko Twój dostępny czas, niektóre szczegóły, czy cały widok kalendarza.

W kalendarzu urodzin są automatycznie wypełniane znane urodziny wszystkich osób na liście kontaktów. Daty urodzin można też dodawać w dowolnym momencie.

Ustawienie

Opis

Włącz kalendarz z urodzinami

Dodaje kalendarz z urodzinami i automatycznie wypełnia go datami urodzin osób z listy kontaktów. Jeśli w opcjach Kontakty włączono łączenie się z sieciami społecznościowymi, daty urodzin tych kontaktów również będą wyświetlane automatycznie w kalendarzu.

Wyłącz kalendarz z urodzinami

Ukrywa kalendarz z urodzinami.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×