Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Przejdź do strony Więcej Przycisk Więcej ustawień u dołu ekranu > Ustawienia, aby wyświetlić lub zmienić opcje połączeń głosowych, powiadomień, ułatwień dostępu, kontaktów i inne opcje aplikacji Skype dla firm dla telefonu Windows Phone.

Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie

Aby skonfigurować opcje przekazywania połączeń lub jednoczesnego dzwonienia:

  • Przejdź do pozycji Więcej Przycisk Więcej ustawień u dołu ekranu > Ustawienia > Przekazywanie połączeń, a następnie naciśnij bieżące ustawienie przekazywania połączeń. Dowiedz się więcej.

Wszelkie zmiany dokonywane tutaj są automatycznie kopiowane do programu Skype dla firm na komputerze stacjonarnym i innych urządzeniach przenośnych.

Ustawienia połączeń głosowych

Uwaga:  Opcja Ustawienia głosowe może być niedostępna, jeśli Twoja organizacja nie ma tej funkcji lub jeśli używasz Microsoft 365. W razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną w miejscu pracy.

Możesz wybrać, czy chcesz nawiązywać i odbierać połączenia VoIP (Voice over IP) przez Internet, czy normalne połączenia telefoniczne, wykorzystując minuty w sieci komórkowej.

Zawsze VoIP

Zawsze używaj połączeń internetowych. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest dostępna, użyj planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

Tylko VoIP przez Wi-Fi

Użyj połączeń internetowych tylko wtedy, gdy jest dostępna sieć Wi-Fi. W przeciwnym razie użyj minut w sieci komórkowej.

Sieć komórkowa

Zawsze używaj minut w sieci komórkowej.

Wymagaj Wi-Fi dla wideo
Wymagaj Wi-Fi dla zawartości

Zwykle w aplikacji Skype dla firm dla telefonu Windows Phone 8.1 w czasie spotkania nie jest wyświetlana jego zawartość ani źródła wideo uczestników, chyba że zostanie nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli te opcje zostaną wyłączone i połączenie z siecią Wi-Fi nie będzie nawiązane, aplikacja Skype dla firm spróbuje użyć połączenia transmisji danych na potrzeby udostępniania ekranu i wyświetlania wideo.

Ważne: Wyłączenie jednej lub obu tych opcji może spowodować naliczenie wyższych opłat za przesyłanie danych i trudności podczas wyświetlania udostępnianej zawartości albo wideo.

Numer telefonu komórkowego

Jest to numer wprowadzony podczas konfigurowania aplikacji Skype dla firm po raz pierwszy. Aby go zmienić, naciśnij pozycję Numer telefonu komórkowego i wprowadź numer z kodem kraju i regionu, na przykład: +48 91-123-45-67.

Powiadomienia wypychane

Powiadomienia wypychane pozwalają uzyskiwać informacje o nowych lub nieodebranych połączeniach audio lub wideo, wiadomościach błyskawicznych bądź alertach, jeśli po zalogowaniu się do aplikacji Skype dla firm nie korzystasz z niej aktywnie na urządzeniu przenośnym. Aby włączyć powiadomienia wypychane, określ dla ustawienia Powiadomienia wypychane wartość Włączone.

Zdjęcia

Aby wyświetlać swoją fotografię i oglądać fotografie innych kontaktów na urządzeniu przenośnym, określ dla ustawienia Pokaż fotografie wartość Włączone.

Dostęp do książki telefonicznej

Aby umożliwić aplikacji Skype dla firm uzyskiwanie dostępu do kontaktów zapisanych na Twoim telefonie komórkowym przy użyciu funkcji wyszukiwania, określ dla ustawienia Książka telefoniczna wartość Włączone.

Exchange

Ekran Exchange to miejsce, do którego przechodzisz w razie potrzeby zmodyfikowania ustawień informujących aplikację Skype dla firm o sposobie łączenia się z serwerami obsługującymi spotkania i pocztę głosową.

Ważne:  Zwykle nie ma potrzeby zmieniania tych ustawień. Nie wyłączaj ustawień Użyj poświadczeń Skype dla firm ani Autowykrywanie serwera, chyba że otrzymasz takie instrukcje od zespołu pomocy technicznej, który poda prawidłowe wartości do wprowadzenia.

Serwer proxy HTTP

Informacje o serwerze proxy HTTP mogą być wymagane, jeśli masz połączenie z siecią Wi-Fi, która wymaga podania takich informacji. Jeśli nie skonfigurujesz informacji o serwerze proxy, możesz zalogować się, a także wysłać wiadomość błyskawiczną lub nawiązać połączenie z użytkownikami, którzy są połączeni z tą samą siecią Wi-Fi. Ale aby wykonać wszelkie inne czynności, konieczne będzie przejście do pozycji Więcej Przycisk Więcej ustawień u dołu ekranu > Ustawienia > Serwer proxy HTTP i wprowadzenie informacji udostępnionych przez pomoc techniczną w miejscu pracy.

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do telefonu Windows Phone. W przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku. Naciśnij opcję Włączone, aby móc korzystać z tej funkcji.

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania i analizowania informacji dotyczących rozwiązywania problemów. Włącz tę opcję, jeśli pomoc techniczna w miejscu pracy poprosi Cię o to.

Pomoc w ulepszaniu

Jeśli w Twojej organizacji włączono tę funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Gdy bierzesz udział w programie, telefon Windows Phone automatycznie wysyła do firmy Microsoft podstawowe, anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programów i urządzeń, typów i liczby występujących błędów oraz szybkości usług. Te informacje są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Przekaż dzienniki logowania

Zawsze, gdy nie możesz zalogować się do aplikacji Skype dla firm, jest automatycznie generowany raport o błędzie. Zwykle wyświetlane jest pytanie, czy chcesz wysłać informacje dotyczące rozwiązywania problemów do firmy Microsoft. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do pozycji Więcej Przycisk Więcej ustawień u dołu ekranu > Ustawienia > Przekaż dzienniki logowania i wybierz pozycję Zawsze lub Nigdy.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×