Usuwanie lub przywracanie plików z kosza usługi OneDrive w systemie Android, iOS lub Windows Mobile

Usuwanie lub przywracanie plików z kosza usługi OneDrive w systemie Android, iOS lub Windows Mobile

Aplikacje biurowe, 1 TB w usłudze OneDrive i zaawansowane zabezpieczenia.

Zyskaj miesiąc za darmo

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

Wybierz system operacyjny urządzenia (Android, iOS lub Windows Mobile) z jednej z poniższych kart:

Usuwanie plików

 1. Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć. (Aby usunąć wiele plików, po zaznaczeniu pliku zaznacz kółka obok każdego dodatkowego pliku, który chcesz usunąć).

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Usuwanie pliku w usłudze OneDrive .

 3. Gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia, wybierz przycisk OK.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS prawym dolnym rogu ekranu, wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS prawym dolnym rogu ekranu, naciśnij konto, z których korzystasz, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuwanie pliku w usłudze OneDrive , aby trwale usunąć pliki.

  Uwaga: Użytkownicy systemu Android mogą opróżnić cały Kosz jednocześnie, naciskając pozycję Usuń wszystko w prawym górnym rogu.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej (tylko konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie spójrz na linię Miejsce do magazynowania, aby zobaczyć całkowitą ilość przestrzeni dyskowej i dostępne miejsce lub kupić dodatkowe miejsce do magazynowania.

Usuwanie plików

 1. Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć. (Aby usunąć wiele plików, po zaznaczeniu pliku zaznacz kółka obok każdego dodatkowego pliku, który chcesz usunąć).

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu iOS , a następnie naciśnij pozycję Usuwanie pliku w usłudze OneDrive .

 3. Gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia, wybierz pozycję Usuń.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij konto, z których korzystasz, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuwanie pliku w usłudze OneDrive , aby trwale usunąć pliki.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej (tylko konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, a następnie spójrz na wiersz Miejsce do magazynowania, aby zobaczyć całkowitą ilość przestrzeni dyskowej i dostępne miejsce lub kupić dodatkowe miejsce do magazynowania.

Usuwanie plików

 1. Naciśnij pozycję Wybierz pliki , a następnie zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć.

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile .

 3. Gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia, wybierz pozycję Usuń.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz. (W systemie Windows 8 lub 8.1 naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > ustawienia >kontach. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz).

 2. Naciśnij pozycję Wybierz pliki i naciśnij pole wyboru obok plików, które chcesz odzyskać, a następnie naciśnij pozycję Przywróć Ikona przywracania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile .

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz. (W systemie Windows 8 lub 8.1 naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > ustawienia >kontach. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz).

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile , aby trwale usunąć pliki.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > ustawienia Ustawienia usługi OneDrive >kontach. Na stronie Konta wyświetlane są wszystkie konta połączone z aplikacją OneDrive oraz całkowita i dostępna ilość przestrzeni dyskowej dla poszczególnych kont.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×