Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Usuwanie lub przywracanie plików z Kosza usługi OneDrive w systemie Android, iOS lub Windows Mobile

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

Wybierz system operacyjny urządzenia (Android, iOS lub Windows Mobile) z jednej z poniższych kart:

Usuwanie plików

 1. Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć. (Aby usunąć wiele plików, po zaznaczeniu pliku zaznacz kółka obok każdego dodatkowego pliku, który chcesz usunąć).

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive.

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wybierz przycisk OK.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, naciśnij używane konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive , aby trwale usunąć pliki.

  Uwaga: Użytkownicy systemu Android mogą opróżnić cały Kosz jednocześnie, naciskając pozycję Usuń wszystko w prawym górnym rogu.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej (tylko konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie spójrz na linię Przestrzeń dyskowa , aby wyświetlić całkowitą ilość dostępnego miejsca do magazynowania i miejsca lub kupić dodatkową przestrzeń dyskową.

Usuwanie plików

 1. Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć. (Aby usunąć wiele plików, po zaznaczeniu pliku zaznacz kółka obok każdego dodatkowego pliku, który chcesz usunąć).

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Więcej Ikona Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu iOS, a następnie naciśnij pozycję Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive.

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wybierz pozycję Usuń.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij używane konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive , aby trwale usunąć pliki.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej (tylko konta osobiste usługi OneDrive)

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, a następnie spójrz na linię Przestrzeń dyskowa , aby wyświetlić całkowitą ilość dostępnego miejsca do magazynowania i miejsca lub kupić dodatkową przestrzeń dyskową.

Usuwanie plików

 1. Naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki, a następnie wybierz plik lub pliki, które chcesz usunąć.

  Uwaga: Jednocześnie można usunąć tylko 200 plików. Jeśli chcesz usunąć więcej niż 200 plików jednocześnie, przejdź do OneDrive.com.

 2. Naciśnij pozycję Usuń Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile.

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wybierz pozycję Usuń.

Odzyskiwanie pliku z Kosza

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz. (W przypadku Windows 8 lub 8.1 naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia > Konta. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz).

 2. Naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pole wyboru plików, które chcesz odzyskać, a następnie naciśnij pozycję Przywróć Ikona przywracania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile.

Opróżnianie Kosza

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz. (W przypadku Windows 8 lub 8.1 naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia > Konta. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz).

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile , aby trwale usunąć pliki.

Sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Konta. Na stronie Konta wyświetlane są wszystkie konta połączone z aplikacją OneDrive oraz całkowita i dostępna ilość przestrzeni dyskowej dla poszczególnych kont.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ikona Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną
Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do strony Kontakt z pomocą techniczną Microsoft, wprowadź informacje o problemie i wybierz pozycję Uzyskaj pomoc. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, potrząśnij urządzeniem przenośnym i wybierz pozycję Zgłoś problem.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×