Jeśli został zainstalowany pakiet językowy dla pakietu Microsoft Office, można łatwo usuwać czcionki i języki edycji, które nie będą używane. Aby dodać inny język edycji na komputerze, wykonaj instrukcje podane w temacie Zmienianie języka używanego przez pakiet Office w menu i narzędziach sprawdzających. Jeśli chcesz dodać nową czcionkę, zobacz Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych do używania w pakiecie Office.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

Ważne: Nie można usunąć języka podstawowego z listy Włączone języki edycji. Jeśli język jest wymieniony na liście jako język domyślny, a ma zostać usunięty, trzeba wybrać inny język jako domyślny.

W pakietach Office 2010, Office 2013 i Office 2016:

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W obszarze Wybieranie języków edycji wybierz język, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwagi: 

  • Jeśli przed usunięciem japońskiego języka edycji i japońskich czcionek zostanie utworzony dokument zawierający tekst w języku japońskim, ten tekst pozostanie w dokumencie po usunięciu japońskiego języka edycji i japońskich czcionek.

  • Jeśli przed usunięciem japońskiego języka edycji i japońskich czcionek zostanie utworzony dokument zawierający japoński tekst i jako język sprawdzania pisowni w tym dokumencie zostanie ręcznie wybrany język japoński, ustawienia japońskiego języka sprawdzania pozostaną po usunięciu języka edycji i czcionek.

  • Po usunięciu języka japońskiego jako języka włączonego, język japoński wciąż będzie widoczny w oknie dialogowym Języki jako język sprawdzania.

W pakiecie Office 2007:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, polecenie Microsoft Office, polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office.

 2. Kliknij kartę Języki edycji.

 3. Na liście Włączone języki edycji kliknij język, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Powtórz ten krok dla każdego kolejnego języka, który chcesz usunąć.

W systemach Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (dotyczy pakietów Office 2010, Office 2013 i Office 2016):

 1. W oknie Panel sterowania wpisz Czcionki w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu.

 2. W obszarze Czcionki kliknij opcję Wyświetl podgląd, usuń, pokaż lub ukryj czcionki.

 3. Zaznacz czcionkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

W systemie Windows Vista z pakietem Office 2010:

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Wygląd i personalizacja.

 2. Kliknij opcję Zainstaluj lub usuń czcionkę.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy czcionkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

W systemie Windows Vista z pakietem Office 2007:

 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki. (Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku kategorii, kliknij pozycję Przełącz do widoku klasycznego).

 2. Usuń czcionki, których nie potrzebujesz.

Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10, a następnie wpisz Panel sterowania.

Usuwanie języków i czcionek na komputerze Mac

Aby usunąć języki, zobacz Preferencje języka i regionu.

Aby usunąć czcionki, zobacz Mac — podstawy: Album z czcionkami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×