W systemie Windows 10 można usunąć notatkę programu Sticky Notes na trzy sposoby:

 • Na liście notatek kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj notatkę, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń notatkę.

 • Na liście notatek kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) po prawej stronie notatki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń notatkę.

 • W otwartej notatce kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka ( ... ), a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń notatkę.

  Kliknięcie lub naciśnięcie ikony Zamknij ( X ) powoduje tylko zamknięcie notatki i nie spowoduje jej usunięcia.

Ważne: 

 • Usuwanie notatek jest trwałe. Nie można jej robić.

 • Możesz zminimalizować prawdopodobieństwo usunięcia notatek przez pomyłkę, upewniając się, że zostało włączone ostrzeżenie o usunięciu notatki. Kliknij lub naciśnij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu listy notatek, a następnie ustaw dla przycisku Potwierdź przed usunięciem przycisk Włącz.

Notatkę programu Sticky Notes można usunąć na telefonie iPhone lub tablecie iPad na dwa sposoby.

Usuwanie notatki programu Sticky Notes na telefonie iPhone

 • Na liście notatek przesuń notatkę z prawej strony, aby wyświetlić opcje notatki, a następnie naciśnij ikonę kosza.

 • W otwartej notatce naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Usuń notatkę.

Ważne: Usuwanie notatek jest trwałe. Nie można jej robić.

Usuwanie notatki programu Sticky Notes na tablecie iPad

 1. Otwórz aplikację OneNote dla tabletu iPad, a następnie na karcie Narzędzia główne naciśnij ikonę notatki .

  Aby wyświetlić swoje notatki na swoich urządzeniach, może być konieczne zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Microsoft.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście notatek przesuń notatkę z prawej strony, aby wyświetlić opcje notatki, a następnie naciśnij ikonę kosza po prawej stronie.

  • W otwartej notatce naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Usuń notatkę.

Ważne: Usuwanie notatek jest trwałe. Nie można jej robić.

Notatkę programu Sticky Notes można usunąć na telefonie z systemem Android.

 1. Na liście notatek Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć.

 2. Naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) znajdującą się w prawym górnym rogu.

 3. Naciśnij pozycję Usuń.

Ważne: Usuwanie notatek jest trwałe. Nie można jej robić.

Zobacz też

Wprowadzenie do programu Sticky Notes

Tworzenie notatki programu Sticky Notes

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes w każdym miejscu

Udostępnianie notatek w programie Sticky Notes

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×