Jeśli nie potrzebujesz już konkretnego notesu, możesz go usunąć z dysku twardego komputera.

Ważne: Po usunięciu notesu nie można go odzyskać. Rozważ kopię zapasową istniejących notesów przed ich usunięciem.

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera Mac, zobacz Usuwanie notesu w programie OneNote 2016 dla komputerów Mac

Usuwanie notesu programu OneNote z komputera

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu Dokumenty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Notesy programu OneNote.

  Zrzut ekranu: folder dokumentów systemu Windows z widocznym folderem notesu programu OneNote.

 2. W folderze Notesy programu OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Aby trwale usunąć pliki z komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz na pulpicie komputera, a następnie wybierz polecenie Opróżnij Kosz.

Uwaga: Jeśli notes jest przechowywany w usłudze OneDrive, zobacz Usuwanie notesu z usługi OneDrive. Jeśli wolisz zachować notes w chmurze tylko dla siebie, możesz po prostu zatrzymać jego udostępnianie albo zmienić ustawienia określające, kto może go wyświetlać lub edytować.

Usuwanie notesu programu OneNote z komputera

Jeśli nie będziesz już potrzebować danego notesu, możesz usunąć go z komputera.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu Dokumenty (lub Moje dokumenty), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Notesy programu OneNote.

  Przechodzenie do swoich folderów programu OneNote w Eksploratorze plików

 2. W folderze Notesy programu OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Aby trwale usunąć z komputera usunięte pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz na pulpicie komputera, a następnie kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

Usuwanie notesu programu OneNote z lokalizacji udostępnionej

Zanim usuniesz notes udostępniony innym osobom, powiadom wszystkie osoby, które mają uprawnienia do wyświetlania lub edytowania tego notesu, że zamierzasz go usunąć — te osoby mogą utracić ważną pracę.

 1. Na liście Notesy w programie OneNote kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu udostępnionego, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Zamknij ten notes. Obok nazw notesów udostępnionych są wyświetlane ikony synchronizacji.

  Możesz zamknąć notes, którego nie będziesz już używać.

 2. Przejdź do notesu udostępnionego: na przykład użyj Eksploratora plików, jeśli ten notes jest przechowywany w sieciowym udziale plików, lub użyj programu Internet Explorer, aby wyświetlić foldery notesów w usłudze OneDrive.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwaga:  Możesz usunąć notes z usługi OneDrive, ale możesz też zdecydować o zachowaniu go w chmurze i tylko zaprzestać jego udostępniania albo zmienić grupę osób, które mogą go wyświetlać lub edytować.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie notesu

 1. W Windows programu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na Windows Vista lub nowszej przejdź do folderu Dokumenty.

  • W Windows XP przejdź do folderu Moje dokumenty.

 2. W OneNote Notesy kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwa odpowiada nazwie notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Początek strony

Usuwanie notesu udostępnionego

Jeśli planujesz usunięcie notesu udostępnionego innym osobom, pamiętaj, aby z wyprzedzeniem przekazać powiadomienie wszystkim osobom, które mają uprawnienia do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego, ponieważ mogą utracić ważne informacje. Podobnie jak w przypadku standardowych notesów przechowywanych na lokalnym dysku twardym, po usunięciu notesów udostępnionych przechowywanych w lokalizacji sieciowej nie można ich odzyskać.

 1. Na pasku nawigacyjnym programu OneNote 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu udostępnionego, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Zamknij ten notes.

  Porada: Obok nazw notesów udostępnionych Obraz ikonyikonę synchronizacji na pasku nawigacyjnym.

 2. W Windows plików przejdź do lokalizacji, w której znajduje się notes udostępniony (na przykład w sieciowym udziału plików).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwa odpowiada folderowi udostępnionego notesu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×