Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Usuwanie numerów stron

  • Przejdź do pozycji Wstawianie > Numer strony, a następnie wybierz pozycję Usuń numery stron.

  • Jeśli przycisk Usuń numery stron nie jest dostępny lub jakieś numery stron wciąż się tam znajdują, kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, wybierz numer strony i naciśnij klawisz Delete. Może się tak zdarzyć w przypadku dokumentów zawierających wiele sekcji lub z zaznaczoną opcją Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

    Aby zamknąć nagłówek lub stopkę, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.

Usuwanie numerów stron

Przestroga: Jeśli masz skonfigurowane nagłówki lub stopki, użycie tej opcji może spowodować całkowite ich usunięcie. Zamiast tego otwórz nagłówek lub stopkę, zaznacz numer strony i naciśnij klawisz Delete. Konieczne może być tymczasowe przeniesienie lub zmiana rozmiaru obiektów znajdujących się nad numerem strony, aby można było go zaznaczyć.

  • Na karcie Wstawianie wybierz ikonę Numer strony, a następnie kliknij pozycję Usuń numery stron.

    Jeśli przycisk Usuń numery stron nie jest dostępny, kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, wybierz numer strony i naciśnij klawisz Delete.

Aby zamknąć nagłówek lub stopkę, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.

  1. Jeśli widok do edycji nie jest wyświetlony, przejdź do pozycji Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word dla sieci Web.

  2. Przejdź do pozycji Wstawianie > Numery stron.

  3. Wybierz polecenie Usuń numery stron.

Aby uzyskać więcej informacji na temat numerów stron, zobacz Numerowanie stron w programie Word.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×